NÄE ry menettää merkittävän jäsenen

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry on eilen 29.4.2020 vastaanottanut Silmäasema Oy:n ilmoituksen toimialajärjestö NÄE ry:stä eroamisesta, joka astuu voimaan tänään. Silmäasema liittyi NÄE ry:n edeltäjäjärjestöön vuonna 2002.

”Olemme pahoillamme siitä, että menetämme jäsenistöstämme alan tärkeän toimijan ja optisen kaupan markkinoiden toiseksi suurimman yrityksen, ja sen myötä runsaasti näkemystä ja osaamista myös hallituksestamme”, sanoo NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

NÄE ry:n vaikuttamis- ja edunvalvontatyö optisen alan vähittäiskaupan, tukkukaupan, valmistajien ja maahantuojien toimintaedellytysten parantamiseksi jatkuu ennallaan ja Silmäaseman eron jälkeenkin vahvalla mandaatilla: toimialan yrityksistä kolme neljästä kuuluu NÄE ry:hyn; liikevaihdolla ja toimipisteiden määrällä mitattuna kaksi kolmasosaa toimialasta on NÄE ry:n jäsenyyden piirissä.

”NÄE ry mahdollistaa toimialan systemaattisen yhteistyön, joka hyödyttää niin toimialan yrityksiä kuin kuluttajaa. Ala on kasvanut voimakkaasti, kuluttajan optikkoliikkeistä saama palvelutarjonta on monipuolistunut ja kilpailu markkinoilla on lisääntynyt”, sanoo Instru Optiikka Oy:n toimitusjohtaja Pasi Anttila.

”Olemme yrityksenä vahvasti sitoutuneita kehittämään toimialaa niin kaupan kuin terveydenhuollon osana NÄE ry:n vaikuttamistyön kautta.”

Myös Specsavers Finland Oy:n maajohtaja Erkki Tala arvioi kuluttajan kannalta erinomaiseksi asiaksi sen, että toimialan kehitystyö on viime vuosina vienyt optikkoliikkeitä ja niiden silmäterveyspalveluiden tarjontaa lähemmäksi yleiseurooppalaista linjaa.

”NÄE ry:n kehittämisagendaa tarvitaan, jotta Suomen ikääntyvän väestön silmäterveyspalveluiden tarpeen kasvuun voidaan vastata. Uskon, että toimialan yhdessä valitsema linja on oikea niin asiakkaan, yritysten kuin kansantaloudenkin näkökulmasta, vaikka Silmäasema ei uuden omistuksen myötä enää kokenutkaan voivansa olla siinä mukana”, Tala sanoo.

”Edustamme jatkossakin optista kauppaa ja yksityisiä silmäterveyspalveluiden tarjoajia; lähes kaikissa Suomen optikkoliikkeissä tarjotaan silmälääkärin vastaanottopalvelut ja reilu puolessa myös laboratoriopalveluja”, sanoo NÄE ry:n Tast. ”Edunvalvontamme fokus säilyy edelleen niin kaupassa kuin silmäterveyden peruspalveluissa. Yksityisten silmäsairaaloiden edunvalvonta sen sijaan ei eron jälkeen enää kuulu järjestömme tehtäviin.”

NÄE ry:stä korostetaan, että Silmäasema on milloin tahansa tervetullut palaamaan näkemisen ja silmäterveyden yritysten yhteiseen rintamaan. ”Toiveenamme on edustaa mahdollisimman laajaa yritysten moniäänistä joukkoa, jonka yhdessä tekemällä työllä toimialan kehitystä voidaan mahdollisimman vahvasti edistää”, sanoo Tast.

Lisätietoja:
Panu Tast, toimitusjohtaja, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry, p. 029 3000 901, panu.tast@naery.fi
Pasi Anttila, toimitusjohtaja, Instru Optiikka Oy, 040 1941 984, pasi.anttila@instru.fi
Erkki Tala, maajohtaja, Specsavers Finland Oy, 040 5741 192, erkki.tala@specsavers.com

 

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala (NÄE ry) edustaa näkemisen ja silmäterveysalan yrityksiä sekä niitä palvelevia valmistajia, maahantuojia ja tukkukauppoja. NÄE ry vastaa toimialan elinkeino-, terveys- ja koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta, hoitaa alan viestintää sekä tuottaa tutkimustietoa ja koulutusta. Jäsenyritykset muodostavat noin 75% toimialasta. Yritysten lisäksi järjestöön kuuluu näkemisen ja silmäterveyden ammattilaisia kouluttavia oppilaitoksia ja heitä edustavia yhdistyksiä. NÄE ry on Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien toimialajärjestö.