TEM: Yksinyrittäjien koronatukeen täsmennyksiä: eläkeläiset voivat saada tukea

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti 30.4.2020 tarkentaneensa yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta. Kunnat voivat myöntää tukea myös eläkeläisille. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät. Ohjeistukseen on tehty myös muita päivityksiä.

Yksinyrittäjän tulee hakiessa esittää verovelkatodistus. Mikäli verovelkoja on, hakijan tulee esittää tieto Verohallinnon hyväksymästä suunnitelmasta verovelan maksamiseksi, ulosoton vastaavasta suunnitelmasta tai tehdystä maksujärjestelyhakemuksesta. Kunta ei voi tarkistaa yrityksen verovelkatilannetta, toisin kuin Business Finland ja ELY-keskukset koronatukia myöntäessään, minkä vuoksi asia jää yrityksen tehtäväksi.

Täsmennykset ohjeistukseen on valmisteltu yhdessä Kuntaliiton kanssa ja ne on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Asetukseen perustuvaa ohjeistusta on päivitetty myös muun muassa liittyen usean koronatilanteeseen liittyvän tuen saamiseen ja maatilayrittäjiin, jotka harjoittavat muutakin yritystoimintaa.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Lue koko tiedote: Yksinyrittäjien koronatukeen täsmennyksiä: eläkeläiset voivat saada tukea