Kustannustuesta odotettu päätös – tukea saavat optisen alan vähittäiskauppa, optisen alan tukkukauppa ja silmälääkärivastaanottotoiminta

Eduskunta päätti perjantaina 26. kesäkuuta kustannustuesta, joka haetaan Valtiokonttorista. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustuen tavoitteena on vähentää koronakriisistä kärsineiden yritysten ajautumista konkurssiin.

Lainvalmistelussa päädyttiin malliin, jossa yrityksen toimialalla on koettu vähintään 10 % liikevaihdon pudotus vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimisi tällaisella toimialalla edellytettäisiin lisäksi, että yrityksen oma liikevaihto olisi alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden.

Lakiesityksen mukaan yritykselle myönnettävän tuen tulee ylittää 2 000 €. Tuen maksimimäärä on 500 000 € yritystä kohti. Tukikausi on kaksi kuukautta (1.4.–31.5.2020).

Tuen piiriin kuuluvista toimialoista säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella. NÄE ry:n vaikuttamistyö onnistui hyvin, sillä tukea saavat optisen alan vähittäiskauppa, optisen alan tukkukauppa ja silmälääkärivastaanottotoiminta.

Kustannustuki tuli eduskunnan käsittelyyn 5. kesäkuuta. Se avautuu haettavaksi 7. heinäkuuta. Tukea on haettava 31. elokuuta 2020 mennessä.

Lisätietoja tuesta löytyy täältä.

Kysymyksiä kustannustuesta?

Suomen Yrittäjät, TEM ja Valtiokonttori järjestävät kaikille yrittäjille avoimen ja maksuttoman webinaarin kustannustuesta ma 6.7.klo 13–14. Webinaarissa Valtiokonttorin asiantuntijat antavat konkreettista neuvontaa ja opastusta siitä, kuinka kustannustukea haetaan.

Ilmoittaudu webinaariin täältä: https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/629585-tietoisku-kustannustuesta