Jatko-opinnot olivat yrittäjä Pasi Hiukan pitkäaikainen haave

Rovaniemellä yrittäjänä toimiva optometristi Pasi Hiukka oli pitkään haaveillut jatko-opinnoista optikon tutkinnolle, mutta sopivia opintoja ei järjestetty Suomessa. Ulkomailla opiskelu taas ei olisi onnistut kiireisen yrittäjän arjessa. Oulun ammattikorkeakoulun uusi kliinisen optometrian Master-tutkinto oli Hiukalle tervetullut mahdollisuus.

– Valmistuin optikoksi Oulun ammattikorkeakoulusta 1997. Siitä lähtien optinen ala on muuttunut ja tulee muuttumaan merkittävästi. Muutos ei onnistu ilman jatkuvaa kouluttautumista ja itsensä kehittämistä.

Ensimmäinen syksy on vierähtänyt tutkimusmenetelmien parissa. Opiskelu on tapahtunut pääasiassa verkossa itsenäisenä opiskeluna, mikä antaa vapauksia suunnitella omat aikataulut. Vapaus vaatii vahvaa itsensä johtamista ja tarvittaessa myös ruoskimista.

– Opinnot etenevät suunnitellussa tahdissa, mutta niiden eteen on tehtävä oikeasti töitä. Opiskelukielenä käytettävä englanti teettää välillä haasteita, mutta opinnoissa pärjääminen ei onneksi vaadi mitään huippukielitaitoa. Kielitaito myös kehittyy opinnoissa.

Seitsemän vuotta yrittäjänä toiminut Hiukka on ensimmäisenä opiskelusyksynään työskennellyt kokopäiväisesti, mikä on välillä tehnyt töiden ja opintojen yhdistämisestä haasteellista. Vuoden vaihteesta lähtien hän tekee töitä osa-aikaisesti ja keskittyy opintoihin kaksi päivä viikossa.

– Varsinainen kliininen osuus alkaa vuodenvaihteen jälkeen, mikä kiinnostaa todella paljon. Toinen hieno ja opettavainen juttu on päästä seuraamaan kaikkien muiden opiskelijoiden lopputöitä, joissa on todella hyviä tutkimusaiheita.

”Tutkinnon suorittaneet tulevat olemaan muutoksen keihäänkärkinä”

Hiukka uskoo vahvasti, että oman osaamisen kehittäminen ja sen hyödyntäminen asiakkaiden parhaaksi on menestymisen edellytys optisellakin alalla. Kun kilpailu tulevaisuudessa kovenee, yksityisen optikkoliikkeen merkittävin kilpailuvaltti on osaaminen.

– Kliinisen optometrian opinnot antavat eväitä kehittää näön- ja silmäterveyspalveluiden tutkimuspalveluita, mikä antaa mahdollisuuden kehittää tutkimustoiminnasta merkittävä kivijalka yrityksen liiketoiminnalle.

Opintoja Hiukka suosittelee kaikille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita optometriasta ja itsensä kehittämisestä. Hän on varma, että koulutuksesta saa omaan työkalupakkiin sellaisia työkaluja, joilla on mahdollisuus pärjätä tulevaisuudessa näönhuollon ammattilaisena.

– Kliinisen optometrian Master-tutkinnon suorittaneet tulevat olemaan tuon muutoksen keihäänkärkinä. Kun haluaa olla mukana tässä muutoksessa ja vaikuttamassa siihen, kannattaa hakea seuraavalle kurssille.

Haku Oamkin optometrian ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (Clinical Optometry) alkaa tammikuussa 2021. Kansainvälisestikin merkittävä koulutusohjelma koostuu silmälääketieteestä ja biolääketieteestä antaen valmiudet toimia monipuolisesti optometriaan ja silmäterveyteen liittyvissä vaativissa tehtävissä. Tutkinto pyrkii vastaamaan ikääntyneiden palveluhaasteeseen ja tulee siksi olemaan tärkeä osa tulevaisuuden optometristin työnkuvaa. Lue lisää ja hae mukaan!