Sote-uudistus etenee NÄE ry:n mielestä oikeaan suuntaan – valmis se ei kuitenkaan vielä ole

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen sote-uudistuksen lainsäädännöksi ja hyvinvointialueiden perustamiseksi. Näkeminen ja silmäterveyden NÄE ry:n mielestä uudistus etenee oikeaan suuntaan, etenkin monituottajuuden parempi mahdollistaminen on erikoisalan näkökulmasta esityksen positiivisia puolia. Valmis esitys ei kuitenkaan vielä ole.

Sote-järjestelmän uudistamiselle asetetut tavoitteet yhdenvertaisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta kaikille suomalaisille, palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamisesta, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta ja kustannusten kasvun hillinnästä ovat oikeat. Hallituksen tänään julkaisema esitys etenee oikeaan suuntaan mutta herättää edelleen kysymyksiä siitä, saavutetaanko tavoitteet esityksen mukaisilla toimilla.

Hallitus ilmaisee tämänpäiväisessä esityksessään periaatteellisen kannatuksensa monituottajuudelle, mitä NÄE pitää esityksen positiivisena puolena. Myös erikoisalakohtaisten kokonaisulkoistusten kieltäminen erikoisaloilla on toimivan näönhuoltojärjestelmän näkökulmasta myönteinen asia.

– Hallitus on sote-uudistuksen valmistelussa edennyt pienin askelein oikeaan suuntaan. Tänään eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen liittyy kuitenkin edelleen perusteltuja epäilyksiä siitä, onko olemassa olevat realiteetit riittävästi huomioitu. Realiteettien varmistaminen on ehdottomasti tehtävä eduskuntakäsittelyn aikana, sanoo Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

Tast sanoo, ettei järjestämislaki edelleenkään ota kantaa erikoisalakohtaisiin palveluihin muuten, kuin hyvinvointialueen omaa ja riittävää tuotantoa korostamalla.

– Silmäterveydenhuollon osalta uudistuksessa jää nyt todella paljon hyvinvointialueiden lakisääteisten palvelustrategioiden varaan. On varmistettava, että merkittäviä kustannuksia muulle terveydenhuollolle aiheuttavien erikoisalojen, kuten silmätautien osalta, näin todella tapahtuu, Tast jatkaa.

Julkisen sektorin asemaa turvaavaa sääntelyä tarvitaan, mutta ikääntymisen myötä kasvava silmäterveydenhuollon palvelutarve voidaan turvata ainoastaan hyödyntämällä yritysten tarjoamia resursseja ja palveluita julkisen palvelutuotannon osana, sekä ottamalla ne mukaan alan palvelujen kehittämistyöhön.

– Yritykset ja järjestöt ovat tälläkin hetkellä tärkeä osa sote-ratkaisua ympäri Suomen. Lisäksi yksityisen sektorin kehitysideat ja satsaukset sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen, erityisesti digitaalisiin palveluihin, ovat vieneet koko sote-kenttää eteenpäin.

Lisätietoja:

Panu Tast
NÄE ry, toimitusjohtaja
040 5422 227, panu.tast@naery.fi

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry on Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien yhteinen toimialajärjestö. Se edustaa kattavasti optikko-, silmälääkäri- ja silmälaboratoriopalveluita tuottavia optikkoliikkeitä, alaa palvelevia valmistajia, maahantuojia, tukkukauppoja sekä henkilö- ja koulutusorganisaatioita. NÄE vastaa toimialan elinkeino-, terveys- ja koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta. naery.fi