NÄE ry jätti lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle – katso 5 muutosesitystä

Sote-uudistus etenee oikeaan suuntaan, mutta nykyinen esitys vaatii toimiakseen vielä muutoksia. NÄE ry jätti tällä viikolla sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon, joka sisältää viisi muutosesitystä.

NÄE pitää hallituksen sote-uudistuksen esitystä lähtökohtaisesti tavoitteiltaan kannatettavana. Uudistuksella tulee 1) kaventaa hyvinvointi‐ ja terveyseroja, 2) turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali‐ ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, 3) parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta erityisesti perustasolla, johon myös silmäterveydenhuollon peruspalvelut kuuluvat, sekä 4) hillitä kustannusten kasvua.

Jotta tavoitteilla olisi aidosti mahdollisuus toteutua käytännössä, NÄE esittää sosiaali- ja terveysvaliokunnalle viittä täsmennystä säännöskohtaisiin perusteluihin:

  • Muutosesitys 1: Poistetaan vaatimus omasta tuotannosta jokaisella erityisalalla
  • Muutosesitys 2: Annetaan alueille mahdollisuus hankkia erityisalan osaamista myös yksityisiltä toimijoilta
  • Muutosesitys 3: Tehdään palvelustrategia yhteistyössä alueilla ja sisällytetään siihen kustannusvaikuttavuus; huomioiden myös silmäterveydenhuollon peruspalvelut
  • Muutosesitys 4: Poistetaan alihankinnan prosenttirajat
  • Muutosesitys 5: Mahdollistetaan julkisten ja yksityisten palvelujen kustannusten vertailu

Lue koko lausunto

Tutustu NÄE ry:n muihin linjauksiin