Hallituksen uudet koronalinjaukset ja aluehallintoviraston ohjeet optikkoliikkeille

Hallitus julkisti linjaukset koronapandemian torjunnan tiukemmista toimista. Samalla mm. optikkoliikkeiltä edellytetään suunnitelmaa asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi.

Hallituksen päätöksen mukaan seitsemän sairaanhoitopiirin alueella otetaan käyttöön tason kaksi eli leviämisvaiheen tiukimmat rajoitukset. Hallituksella on myös valmius julistaa koko maahan poikkeusolot. Tällöin ravintolat ehdotetaan suljettaviksi, peruskoulun yläluokat ohjataan etäopetukseen ja yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta voidaan keskeyttää 8.–28.3.2021 perustason alueita lukuun ottamatta. Hallituksen linjaukset eivät tässä vaiheessa vaikuta optikkoliikkeiden toimintaan.

Aluehallintovirasto velvoittaa 25.2–14.3.2021 elinkeinonharjoittajia varmistamaan, että asiakkaille ja henkilöstölle tarkoitetuissa tiloissa eivät henkilöt joudu keskenään lähikontaktiin. Valvovalle viranomaiselle on voitava esittää suunnitelma siitä, millä toimilla lähikontaktit asiakastiloissa vältetään ja henkilöstön työturvallisuus varmistetaan.

Aluehallintoviranomaiset valmistavat tätä varten eri toimialoille soveltuvan valmiin suunnitelmapohjan. Lisäksi kaupan liitot ovat laatineet yrityksille yhteiset ohjeet kirjallisen suunnitelman sisällöstä. Myös optikkoliikkeiden suositellaan soveltavan näitä ohjeita kunnes viranomaiset antavat mahdollisesti tarkemmat alakohtaiset ohjeistukset.

Löydät ohjeen täältä ja päätöksen, johon ohjeessa viitataan täältä.