NÄE pyytää ehdotuksia hallituksen jäsenistä

NÄE pyytää jäseniltään ehdotuksia sekä hallituksen varsinaisiksi jäseniksi että varajäseniksi.

Liiton sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluvat vuosikokouksen varsinaisten jäsenten keskuudesta valitsemat liiton hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-10 muuta jäsentä sekä heille varajäsenet.  Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valitaan säännöissä määrättyjen jäsenryhmien joukosta, 1-3 jäsentä saman jäsenryhmän piiristä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu vuosittain noin 5 kokoukseen.

Hallituksen apuna toimii liiton varsinaisten jäsenten vahvistettuja jäsenryhmiä edustavat verkostot. Verkostot valmistelevat omaan aihepiiriinsä liittyviä asioita hallitukselle. Jokaisessa valiokunnassa on 3-8 jäsentä. Verkostot kokoontuvat vuosittain 2 kertaa.

Esityksen hallituksen jäsenistä NÄE-vuosikokoukselle tekee vaali- ja ansiomerkkivaliokunta. Vuosikokous on tänä vuonna 25.3.2021

Tee kaikki ehdotukset 7.3.2021 mennessä tästä linkistä