NÄE ry jätti lausuntonsa ns. Sote100-lakipaketista

NÄE ry jätti lausuntonsa ns. Sote100-lakipaketista, joka nykymuodossaan on yksityisten silmäterveydenhuollon toimijoiden näkökulmasta pettymys. Vaikuttaa siltä, että lakien valmistelussa on tullut kiire eikä julkisuudessa ministeriön edustajien esittämää substanssilakien aitoa ajantasaistamista ole tässä yhteydessä tapahtumassa.

Jotta asiakkaan parempi pääsy terveydenhuollon palveluihin, mukaan lukien silmäterveydenhuollon peruspalvelut, voidaan varmistaa ja terveydenhuoltojärjestelmän toimivuuttakehittää, NÄE esittää neljää asiaa muutettaviksi.

Muutosesitys 1: Asiakasmaksulakia on muutettava siten, että palvelusetelin omavastuuosuus kerryttää maksukattoa.

Muutosesitys 2: Lakia terveydenhuoltolain muuttamisesta tulee muuttaa seuraavasti: 54 §. Hyvinvointialueen velvollisuus hankkia palveluja muualta (hoitotakuu): säännökseen lisätty rajoitus tulee poistaa.

Muutosesitys 3: Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (Potilasdirektiivin implementointi). EU:n potilasdirektiivi tulee implementoida asianmukaisesti).

Muutosesitys 4: Pitää säätää palveluntuottajalaki, joka nykyaikaistaa ja yhdenmukaistaajulkisen-ja yksityisen sektorin terveydenhuollon valvonnan.

Tutustu lausuntoon