Optikkoliikkeiden aukiolon edellytyksistä huolehdittava

Kauppoja ja palveluita koskevat uudet rajoitukset vellovat nyt vilkkaina. Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry muistuttaa optikkoliikkeiden erityisasemasta palvelutuotannossa. Optikkoliikkeet ovat sekä kauppoja että myös lain tarkoittamia terveydenhuollon toimintayksiköitä, joiden kautta toimivat Suomen kaikki perustason silmäterveydenhuollon palvelut – mukaan lukien 90 % kaikista maan silmälääkäripalveluista. Rajoittamalla optikkoliikkeiden toimintaa tai asiakkaiden liikkumista rajoitetaan myös kansalaisten pääsyä silmäterveyspalveluihin.

Julkinen terveydenhuolto tuottaa Suomessa silmätautien osalta vain erikoissairaanhoidon palveluita keskussairaaloiden silmätautien poliklinikoillaTämä tarkoittaa, että optikkoliikkeiden sulkeutuminen alueellisten tai valtakunnallisten rajoitustoimien seurauksena lopettaisi käytännössä täysin silmäterveyspalveluiden saatavuuden valtakunnallisesti tai alueellisesti.  

Mikäli kaupan alalle suunnitellaan uusia alueellisia tai valtakunnallisia rajoituksia tai ihmisten liikkumista halutaan rajoittaaon NÄE ry:n mukaan optikkoliikkeet pidettävä niiden kauppaan viittaavasta TOL-luokasta huolimatta ehdottomasti erikseen rajoitustoimien ulkopuolella. Jos näin ei menetellä, silmäterveydenhuollon palveluiden saanti kärsii merkittävästi ja voi johtaa nopeasti muun muassa pysyviin näönmenetyksiin, jos hoitoon pääsy viivästyy.  

– Jäsenyrityksissämme näkyy jo tällä hetkellä alueellisesti toimien vaikutukset, joilla keskussairaaloiden silmätautien poliklinikoiden kapasiteettia on vähennetty ja resursseja siirretty COVID-pandemian hoitoon. Yhtään lisää vaikeusastetta palveluiden saatavuuteen ei tähän tilanteeseen kaivata, painottaa Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast. 

– Muissa Pohjoismaissa ja useissa Keski-Euroopan maissa, viimeksi Tanskassa, optikkoliikkeet ovat apteekkien ohella olleet erikseen velvoitettuja olemaan avoinna myös sulkutilan aikana edellä mainittujen syiden takiaTast muistuttaa. 

NÄE ry jakaa Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry:n ja Suomen Yrittäjien huolen erikoiskaupan pitkittyneestä epävarmasta tilanteesta. Yhtä lailla kuin kansalaisilla on oikeus terveyteen, myös elinkeinonharjoittajilla on oikeus tietää tulevaisuudestaanYrittäjät ja yritykset tarvitsevat nopeita ja selkeitä ohjeita ja sulkemistilanteessa taloudellisia tukitoimia. 

Lisätietoja: 

Panu Tast 

NÄE ry, toimitusjohtaja 

040 5422 227, panu.tast@naery.fi 

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry on Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien yhteinen toimialajärjestö. Se edustaa kattavasti optikko-, silmälääkäri- ja silmälaboratoriopalveluita tuottavia optikkoliikkeitä, alaa palvelevia valmistajia, maahantuojia, tukkukauppoja sekä henkilö- ja koulutusorganisaatioita. NÄE vastaa toimialan elinkeino-, terveys- ja koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta. naery.fi