Liikkumisrajoitukset eivät sulkisi optikkoliikkeitä – vaikutus alaan olisi silti suuri

Hallituksen esitys liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta aiheuttavat paljon epätietoisuutta ja päänvaivaa. Tässä artikkelissa avaamme, missä lakiluonnoksen kanssa nyt mennään ja miten uusi mahdollinen laki vaikuttaa optikkoliikkeiden toimintaan ja alaan.

Kyseessä on vielä lakiesitys

Hallitus esittää liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaista rajoittamista 24.3.2021 julkaistussa lakiluonnoksessa. Lakiluonnos menee seuraavaksi eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Kyseessä on vielä lakiesitys, joka voi muuttua eduskunnan käsittelyn myötä tai jäädä kokonaan toteutumatta.

Mikäli laki toteutuu, se astuisi voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa 14.5.2021 asti. Lakiesityksen käsittely eduskunnassa vie arviolta viikon, joten mahdollinen laki astuisi voimaan vasta pääsiäisen jälkeen. Tämänhetkisen epidemiologisen tilanteen mukaan lakiesityksessä esitetyt alueelliset rajoitukset arvioidaan kohdistuvan Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Kauniaisiin ja Turkuun.

Uudet liikkumisrajoitukset eivät sulkisi optikkoliikkeitä

Terveydenhuollon palvelut, joihin myös optikko- ja silmälääkäripalvelut kuuluvat, saavat toimia normaalisti mahdollisten uusien rajoitusten astuessa voimaan. Lakiesityksen 3 §:ssä määritellään erikseen tilanteet, joissa välttämätön liikkuminen olisi edelleen sallittua:

1) elintarvikkeiden, ruoan, lääkkeiden, polttoaineen tai muiden näihin merkitykseltään rinnastuvien henkilökohtaisen elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkimiseksi;
2) pankissa asioimiseksi sekä postin ja muiden lähetysten noutamiseksi ja lähettämiseksi;
3) terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palvelujen käyttämisen vuoksi taikka henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävän viranomaisasioinnin toteuttamiseksi;

Lääkinnälliset laitteet, kuten optikkoliikkeissä myytävät silmälasit ja piilolinssit, luokitellaan henkilökohtaisen elämän kannalta välttämättömiksi tarvikkeiksi. Tämä tarkoittaa, että vaikka uudet liikkumisrajoitukset astuisivat voimaan, ihmiset saavat edelleen käydä optikkoliikkeissä näöntarkastuksissa ja ostamassa välttämättömiä näönhuollon ratkaisuja.

Koko erikoiskauppa tekee nyt yhteistyötä

Vaikka uusi suunnitteilla oleva laki ei pakottavasti sulkisi optikkoliikkeitä, vaikuttaa se siitä huolimatta optikkoliikkeisiin ja niiden silmälääkärivastaanottoihin. Kun ihmisten liikkuminen vähenee merkittävästi, myös kulutus vähenee. Jos optikkoliikkeitä joudutaan taloudellisista syistä sulkemaan, vaikuttaa se suoraan myös silmälääkäripalveluiden saatavuuteen. Tämä on huolestuttava skenaario, jota vastaan taistelemme NÄE ry:ssä nyt hartiavoimin.

Yhdessä muiden erikoiskaupan toimijoiden kanssa teemme myös aktiivisesti töitä erikoiskaupan tukitoimien eteen. Tavoitteemme on, että mahdollisten liikkumisrajoitteiden astuessa voimaan tilanteesta kärsivien erikoiskauppojen tulisi saada menetyksistään taloudellinen korvaus mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. Turhaa byrokratiaa emme nyt kaipaa.

Kysymyksiä?

Lisäohjeita tarjoaa NÄE ry:n päivittyvä koronaohjeisto