Hyvä käytäntö: palveluseteli nopeuttaa koululaisten taittovirheiden tutkimista

Tampereen kaupunki ottaa käyttöön palvelusetelin, jolla oppilas pääsee rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavan laillistetun optikon näöntutkimukseen kouluterveydenhuollon lähettämänä. Aiemmin taittovirhettä epäiltäessä oppilas sai lähetteen Tampereen yliopistollisen sairaalan silmätautien poliklinikalle, eli palveluseteli nopeuttaa nyt oppilaan tutkimukseen pääsyä.

Palveluseteli on tervetullut ratkaisu nykytilanteeseen, jossa muun muassa lasten ja nuorten likinäköisyys yleistyy tikittävän aikapommin lailla. Likinäköisyys lisääntyy nopeimmin 6–8 vuoden iässä, ja silloin myös sen hillitseminen on tehokkainta. Likinäön hoitamattomuudella on vakavia seurauksia, kuten kasvava riski sairastua silmäsairauksiin.

Tampereen uusi palveluseteli koskee taittovirhe-epäilyjä. Muissa silmäoireissa oppilas ohjataan edelleen suoraan silmälääkärille. Palveluseteli voidaan myöntää 8 vuotta täyttäneelle oppilaalle, joka on vähintään toisella luokalla. Lisäksi oppilaan tulee olla perusopetuksessa Tampereella tai Orivedellä, mutta oppilaan kotikunta voi olla eri.

– Palveluseteli on erinomainen tapa nopeuttaa tutkimukseen pääsyä ja tehostaa yksityisten palvelutuottajien hyödyntämistä. Suomessa on lähes 700 optikkoliikettä silmälääkärivastaanottoineen, jotka ovat valmiina auttamaan näkemisen ja silmäterveyden ongelmissa, sanoo Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

Näin palveluseteliprosessi toimii käytännössä

Palvelusetelin myöntämisen edellytyksenä myös on, että oppilaan näöntarkkuus on tutkittu kouluterveydenhuollossa ja tarkkuus on alle THL:n määrittämän seulontarajan. Rajan mukaan kaukonäössä yksittäisen silmän erikseen tutkittu näöntarkkuus täytyy jäädä alle 0.8, ja lähinäön osalta yksittäisen silmän erikseen tutkittu näöntarkkuus jää alle 0.63.

Palvelusetelin saanut asiakas varaa itse ajan haluamaltaan palvelutuottajalta Tampereen kaupungin rekisteristä. Asiakkaan ei kuitenkaan tarvitse hankkia silmälaseja siitä optikkoliikkeestä, jossa tutkimus tehdään.

Palvelusetelillä ostettavan näöntutkimuksen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

  • tutkimuksen suorittaa rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaava laillistettu optikko eli optometristi
  • tutkimuksessa käytetään laajennustippoja ja
  • siihen kuuluu karsastuksen perustutkimukset stereonäkötesteineen.

Tutkimuksesta lähetetään kirjallinen palaute oppilaan kouluterveyden huoltoon kahden viikon kuluessa tutkimuksesta. Palaute annetaan myös asiakkaalle mukaan. Jos tutkimuksessa havaitaan tarvetta silmälääkärille, optometristi ohjaa oppilaan silmälääkärin vastaanotolle kouluterveydenhuollon kautta.

Lisätietoa antaa Tampereen kaupungin koululaisen näöntutkimus -palvelusetelin sääntökirja.