Koronapandemia pudotti optisen alan liikevaihtoa yli 11 % viime vuonna

Koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi optisen alan vähittäiskaupan tulokseen viime vuonna 2020. Erityisesti pandemian alussa maaliskuussa 2020 kaupankäynnin pysähtymisestä kärsi koko erikoiskaupan ala. Vuosi oli alalle haastava, vaikka kauppa virkosi vaikean kevään jälkeen. Specsaversin maajohtaja Erkki Tala uskoo kuitenkin, että ala pääsee olojen normalisoitumisen myötä taas kasvu-uralle.

Näkemisen ja silmäterveyden kokonaismarkkinan arvo viime vuonna oli lähes 413 miljoonaa euroa. Siitä suurimman osan muodosti optisen alan vähittäiskauppa, jonka liikevaihto laski viime vuonna 11,2 prosenttia 314 miljoonaan euroon.

Alkuvuotta leimasi koronapandemian aiheuttama maaliskuussa alkanut lähes totaalinen kaupankäynnin pysähtyminen, josta on saanut kärsiä koko erikoiskaupan ala. Optisen alan yrityksissä myynti putosi jopa yli 60 prosenttia.

Vaikeiden kevätkuukausien jälkeen toimialan tilanne koheni kesällä ja syksyllä entisiin lukemiin. Kuitenkin marras-joulukuussa 2020 myynti alkoi taas hiljalleen laskea. Muuttuva koronatilanne rajoituksineen on aiheuttanut markkinaan jatkuvaa epävarmuutta.

– Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ei säästynyt koronaviruksen aiheuttamalta shokilta keväällä 2020. Usean kasvuvuoden jälkeen toimialan koko vuoden liikevaihto laski selvästi. Optinen kauppa laski 11,2 % edellisvuodesta, vaikka kesän jälkeen kysyntä elpyikin paremmaksi. Myös yksityisten silmäterveyspalveluiden myynti laski merkittävästi, mikä on luonnollista, koska esimerkiksi valtaosa yksityisistä silmälääkärivastaanotoista toimii optikkoliikkeissä, toteaa Specsaversin maajohtaja Erkki Tala.

Poikkeuksellinen aika näkyi alan myymäläverkostossa, kun liikkeitä suljettiin ja järjesteltiin uudelleen. Ketjujen ulkopuolisten optikkoliikkeiden määrä kasvoi, mutta yli 70 % alan myymälöistä kuuluu edelleen ketjuihin. Yhteensä optikkoliikeverkostoon kuului vuonna 2020 692 myymälää.

Silmäterveyden palvelumarkkinan arvo syntyy pääosin optikkoliikkeissä

Silmäterveyden palvelumarkkinan liikevaihdosta lähes puolet (48,9 %) muodostui optikkoliikkeiden silmälääkärivastaanotoilla. Noin 30 prosenttia arvosta syntyi taittovirheleikkauksista ja 16 prosenttia kaihikirurgiasta. Kaikista Suomessa tehtävistä kaihileikkauksista yksityiset toimijat tekevät noin kolmanneksen joko palvelusetelillä, ostopalveluna tai potilaan omalla kustannuksella.

Tulevaisuuden odotukset kaikesta huolimatta positiiviset

Toimialan tulevaisuusbarometri kuvaa alan odotuksia eri tuoteryhmien osalta. Koronakriisin aiheuttama epävarmuus ja myynnin pysähtyminen näkyvät yhä alan odotuksissa.

Kaupan liiton mukaan kuluttajien luottamus on heikentynyt hieman alkuvuonna 2021. Kuluttajaluottamusindikaattori oli maaliskuussa -3,0, kun se helmikuussa oli -0,8 ja tammikuussa -0,9. Kaupan liiton ekonomisti Bate Ismailin mukaan luottamuksen heikentyminen heijastuu nopeasti erityisesti erikoiskauppaan. Indikaattorin osatekijöistä kuluttajien usko omaan talouteensa oli kuitenkin erityisen vahvaa.

Optisen alan merkitys ei koronasta huolimatta silti katoa. Ikääntyvä väestö, arjen näkövaatimukset sekä tarve hillitä sote-menojen kasvua luovat alan tuotteille ja palveluille peruskysyntää, joka epäilemättä palaa, kun pahimman yli on päästy.

– Alan toimijat tekivät kuluneena vuonna paljon työtä turvallisen asioinnin sekä työskentelyn varmistamiseksi liikkeissä koronaepidemian eri vaiheissa ja turvasivat näin usean sadan terveydenhuollon toimipisteen toimintakyvyn onnistuneesti. Alan odotukset alkaneelle vuodelle ovat varovaiset, mutta olojen normalisoituessa näkemisen ja silmäterveyden tuotteiden ja palveluiden kysyntä jatkanee tasaista kasvuaan, kertoo Tala.

Myös NÄE ry:n tuore puheenjohtaja Henri Vuorinen näkee alan tulevaisuuden valoisana.

– Yhteiskuntamme on nyt hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa pandemian ja rajoitteiden vuoksi. Näen koronan jälkeisen tulevaisuuden kuitenkin hyvänä. Näkeminen sekä silmien terveys kiinnostavat ja jatkossa ihmiset panostavat entistä enemmän omaan hyvinvointiinsa. Lisäksi mm. digitalisaatio ja korona-aikana otettu loikka asioiden hoitamisessa etänä tuovat mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla, summaa Vuorinen toimialan tilannetta.

Katso koko aineisto: NÄE ry toimialakatsaus Q1–Q4/2020

Lisätietoja:

Erkki Tala, maajohtaja, Specsavers, p. 040 5741 192, erkki.tala@specsavers.com

Panu Tast, toimitusjohtaja, NÄE ry, p. 040 5422 227, panu.tast@naery.fi

Henri Vuorinen, hallituksen puheenjohtaja, NÄE ry, INNO-optiikka Oy, p. 050 307 4838, henri.vuorinen@inno-optiikka.fi