Kela tarkensi silmätutkimusten korvaamista sairausvakuutuksesta

NÄE ry:n pitkäaikainen vaikuttamistyö liikahti eteenpäin, kun Kela tarkensi silmätutkimusten korvaamista sairausvakuutuksesta. Yksityislääkärin määräämä silmätutkimus voidaan korvata myös, kun tutkimuksen on tehnyt optikko tai optometristi ja tutkimus on tehty yksityisen terveydenhuollon toimintayksikössä, jolla on lupaviranomaisen antama lupa tuottaa terveyspalveluja ja luvan toimialoihin sisältyvät silmätutkimukset.

Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaan Kela korvaa osan sairaanhoidosta aiheutuneista kustannuksista. Korvaus maksetaan siltä osin, jonka hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, vakuutetun terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut vakuutetulle maksamaan. Sairausvakuutuksesta korvataan yksityislääkärin määräykseen perustuvasta tutkimuksesta aiheutuvia kustannuksia, jos tutkimus on määrätty sairauden hoidon vuoksi tai mahdollisen sairauden toteamiseksi.

  • Sairausvakuutuksesta korvataan yksityislääkärin määräykseen perustuvasta tutkimuksesta aiheutuvia kustannuksia, jos tutkimus on määrätty sairauden hoidon vuoksi tai mahdollisen sairauden toteamiseksi. Silmätutkimuksia, kuten yksityislääkärin määräämä ja tulkitsema näkökenttätutkimus, voidaan korvata suorakorvausmenettelyllä tai asiakkaan omalla hakemuksella, kun:
  • palveluntuottajalla on voimassa oleva lupa terveyspalvelujen tuottamiseen ja luvan toimialoihin sisältyy silmätutkimukset
  • Lisäksi tutkimuksen tekijän tulee olla sairausvakuutuslaissa tarkoitettu asianmukaisen koulutuksen saanut ammattihenkilö, jolla on voimassa oleva lupa harjoittaa ammattiaan Suomessa.

TAI

  • Yksityislääkärin määräämä silmätutkimus voidaan korvata myös, kun tutkimuksen on tehnyt optikko tai optometristi ja tutkimus on tehty yksityisen terveydenhuollon toimintayksikössä, jolla on lupaviranomaisen antama lupa tuottaa terveyspalveluja ja luvan toimialoihin sisältyvät silmätutkimukset.

Jos yksityislääkärin määräykseen perustuvat tutkimukset tekee esimerkiksi optinen myyjä tai teknikko, jolla ei ole sairausvakuutuslaissa tarkoitettua asianmukaista koulutusta tai tutkimuksen tekee itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva optikko, ei tutkimuksia voida korvata sairausvakuutuksesta.

Kela maksaa sairausvakuutuskorvauksia voimassa olevien lakien, säädösten, ohjeiden ja hoitosuositusten perusteella.