Vuoden optikko kehittää osaamistaan ja optisen alan koulutusta

Vuoden optikoksi on valittu optometrian lehtori Tuomas Juustila Oulun ammattikorkeakoulusta. Juustila on ollut mukana kehittämässä Vuoden Näköteoksi valittua Oamkin kliinisen optometrian ylempää AMK-tutkintoa. Hän näkee tutkinnon alan merkittävimpänä virstanpylväänä sitten optikon koulutuksen alkamisen.

– Tutkinto vie Suomen optista alaa aivan uudelle tasolle. Uskon, että kiinnostus maisteriopintoja kohtaan kasvaa, jolloin myös tutkimus lisääntyy ja ajatus optometristeistä omana itsenäisenä ammattikuntanaan vahvistuu.

Juustila opettaa Oamkissa muun muassa silmälääketieteen teorian ja käytännön opintojen osa-alueita silmän neurologiaa, patologiaa ja farmakologiaa. Lisäksi hän toimii optometrian AMK-tutkinto-ohjelman tutkintovastaavana ja vastaa esimerkiksi perustutkinnon kehittämisestä eurooppalaiseen viitekehykseen.

Työssään Juustila näkee eturivin paikalta, miten optinen ala kehittyy. Tulevaisuus näyttää koulutuksen kehittymisen ansiosta erittäin hyvältä. Esimerkiksi Oamkin kliinisen optometrian ylempi AMK-tutkinto vastaa tarpeeseen, jossa väestön ikääntymisen vuoksi optometristejä tarvitaan yhä enemmän terveydenhuollon puolella.

– Perusosaaminen säilyy silti tärkeänä. Alamme on siitä hyvä, että suuntautumismahdollisuuksia on monipuolisesti, Juustila kertoo.

Vuoden optikko -tunnustus jaetaan vuosittain ansioituneelle tai poikkeuksellisen suorituksen tai teon tehneelle Suomessa laillistetulle optikolle. Tunnustuksen myöntävät Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry ja Suomen Optometrian Ammattilaiset ry.

Intohimona optinen ala ja oman ammattitaidon kehittäminen

Juustila on tunnettu kovana opiskelijana. Hän valmistui optikoksi vuosituhannen vaihteessa, jonka jälkeen hän on suorittanut useita täydennyskoulutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä lisäksi ylemmän ammattikorkeatutkinnonkin. Huhtikuussa 2021 hän sai optometrian maisterin tutkinnon paperit englantilaisesta Astonin yliopistosta, jossa hänen opintonsa suuntautuivat kliiniseen optometriaan.

Vuoden optikko -tunnustus merkitseekin Juustilalle, että hänen työtään sekä koulutuksen että itsensä kehittämiseksi arvostetaan. Vaikka opiskelu ja oman osaamisen kehittäminen ovat Juustilalle itselleenkin merkityksellisiä, vaikuttavat ne myös hänen opiskelijoidensa kautta laajemmin alaan ja sen kehittymiseen.

– Tunnustus antaa lisää motivaatiota ja energiaa työhön. Se osoittaa, että on sitä jotakin oikein tehnyt, Juustila naurahtaa.

Valmistuttuaan optometristiksi Juustila työskenteli vanhempiensa optikkoliikkeessä. Halu laajentaa ammattiosaamistaan myös ei-kaupalliselle puolelle sai hänet pikkuhiljaa kiinnostumaan opettamisesta, jonka hän aloitti kymmenisen vuotta sitten. Juustilalle yksi nykyisen työn parhaista puolista on oman tietämyksen laajentaminen, koska opetettaviin aiheisiin tulee syvennyttyä.

– Opettajana on myös palkitsevaa nähdä, kuinka opiskelijat kehittyvät ammatillisesti ja ihmisinä.

Video: Hannu Peltola