Lisääntynyt sisätiloissa olo näkyy eurooppalaisten silmissä

European Society of Ophthalmology ja International Myopia Institute julkaisivat tutkimusraportin, jossa tarkastellaan myopian eli likinäköisyyden yleistymistä ja ehkäisemisen mahdollisuuksia.

Raportin mukaan likinäköisyys yleistyy hälyttävällä vauhdilla ja tulee aiheuttamaan huomattavia haasteita terveydenhuollon järjestelmille. Ellei ennaltaehkäiseviin toimiin ryhdytä, voi silmävaiva olla vuoteen 2050 mennessä jo 4,9 miljardilla ihmisellä. Samalla patologisesta myopiasta pelätään tulevan yleisin syy peruuttamattomaan näön heikkenemiseen ja sokeuteen.

Euroopassa likinäköisyyden kokonaisesiintyvyys on jo nyt korkealla tasolla, eli sitä havaitaan 36,7 prosentilla Länsi-Euroopan asukkaista, 34,6 prosentilla Keski-Euroopassa ja 32,2 prosentilla Itä-Euroopassa. 25–29-vuotiaiden eurooppalaisten ikäryhmässä likinäköisyyden yleisyys on kohonnut lähes 50 prosenttiin. Erityisen riskialttiina pidetään yli 6-vuotiaita lapsia, ja tällä hetkellä vaivaa todetaankin eniten 7–10-vuotiailla.

Merkittävimpänä syynä likinäköisyyden yleistymiseen pidetään lisääntynyttä oleskelua sisätiloissa. Jokaisen viikottain ulkosalla vietetyn tunnin sanotaan pienentävän riskiä kahdella prosentilla. Muita vaivalle altistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi tietokoneiden ja älypuhelimien käyttö, asuinpaikan sijainti, etninen tausta, sukupuoli, koulutus ja sosioekonomiset tekijät.

Vinkkejä likinäköisyyden ennaltaehkäisemiseen

Raportissa mainitaan keinoja, joiden avulla vanhemmat ja heidän lapsensa voivat pyrkiä torjumaan likinäköisyyden riskiä:

  • ulkoilun lisääminen
  • taukojen pitäminen näyttöpäätteiltä 45 minuutin välein
  • sopivan lukuetäisyyden huomioon ottaminen (noin 30 cm)
  • työskentely hyvin valaistussa ympäristössä tai luonnonvalossa
  • lapsen käynti optometristin tai silmälääkärin luona ennen koulun aloittamista.

Lisäksi silmäterveyden parissa työskenteleville optometristeille ja silmälääkäreille annetaan ammatillisia ohjeita:

1. Lapsille tulee ennen koulunkäynnin alkua tehdä kattava silmätutkimus ja sykloplegiatesti mahdollisten taittovirheiden ja binokulaaristen näköhäiriöiden havaitsemiseksi.

2. Likinäköisyydelle alttiiksi todettujen ihmisten tulee olla säännöllisessä seurannassa.

3. Riskiryhmään kuuluvat lapset täytyy tunnistaa ja valita tapauskohtaisesti sopivimmat vaivan etenemistä hidastavat toimenpiteet.

4. On tärkeää varmistaa, että lasten kaukonäkö on tarvittaessa korjattu asianmukaisesti.

5. Asiakkaille kannattaa korostaa ulkoilun, valaistuksen sekä näyttöpäätetyön ja muun  ruutuajan tauottamisen tärkeyttä.

European Journal of Ophthalmology -lehdessä julkaistu raportti on luettavissa verkossa täällä.