ANFAO: Koronapandemia on vähentänyt optisten tuotteiden valmistusta ja vientiä

Kuva: Tonino Lamborghini / mido.com

Italia on merkittävä silmä- ja aurinkolasien valmistusmaa, josta viedään tuotteita ympäri maailmaa. Noin puolet alan viennistä suuntautuu Eurooppaan. Koronapandemian vaikutuksia alaan esitellään Italian optisten tuotteiden valmistajien liiton (ANFAO) tuoreessa markkinakatsauksessa.

Koronapandemia vaikutti laajasti italialaiseen silmä- ja aurinkolasiteollisuuteen. ANFAO:n raportin mukaan alan tuotanto laski viime vuonna noin 22 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Vastaavasti kehysten, aurinkolasien ja linssien vienti putosi 26 prosenttia. Sekä tuotannon että viennin osalta menetys oli noin miljardi euroa.

Eniten vientiin vaikutti kansainvälisen liikkumisen raju vähentyminen. Lisäksi koronan aiheuttama taloudellinen epävarmuus vähensi kulutusta yleisesti, mikä laski tuotteiden myyntiä. Tuoteryhmistä kovimman kolauksen koki aurinkolasit sekä myynnissä että viennissä. Aurinkolasien vienti vuonna 2020 oli noin 1,9 miljoonaa euroa, mikä on 27 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Alan tilannetta ja tulevaisuutta tarkasteltiin kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna MIDO 2021 | Digital Edition –tapahtumassa. Kansainvälinen silmä- ja aurinkolasialan tapahtuma järjestettiin tänä vuonna koronapandemian vuoksi poikkeuksellisesti kesäkuussa ja digitaalisena. Ensi vuonna tapahtuma on tarkoitus järjestää taas perinteiseen tapaan helmikuussa livenä. 

Tapahtuman ohjelmassa luotiin muun muassa katsaus alan trendeihin, uudenlaisiin ja ekologisiin materiaaleihin sekä siihen, millaisia kuluttajat ovat tulevaisuudessa. Tapahtuma järjestettiin digitaalisella alustalla, joka on saanut hyvää palautetta osallistujilta. Erityisesti alustan kohtaamismahdollisuudet näytteilleasettajille ja ostajille saivat kiitosta.

Ennusteet vuodelle 2021

Kuluva vuosi on tuonut mukanaan pandemian kolmannen aallon, mutta samalla myös rokotteiden valmistumisen ansiosta uusia valonpilkahduksia valtioille.

Suuria toipumisen merkkejä optisen tuotteiden teollisuudelle ei kuitenkaan ole luvassa vielä vuonna 2021. Italiassa tuotteiden valmistukseen ja erityisesti vientiin vaikuttaa edelleen kansainvälisen liikkumisen rajoittaminen. Yleinen epävarmuus tulevasta on myös hidastanut kulutuksen palautumista entiselle tasolleen. Myös lääkinnällisten tutkimusten lykkääntyminen on vaikuttanut silmälasiteollisuuden elpymiseen.

Maailma ja talous toipuvat hitaasti koronapandemiasta. Samalla muun muassa kansalliset suunnitelmat rokottamisesta ja normaaliin elämään palaamisesta koronan jälkeen vaikuttavat vähitellen talouteen ja lisäävät kuluttajien luottamusta tulevasta.

Kansainvälinen kauppa on alkanut kasvaa takaisin kohti lukemia ennen koronaa. Kasvua johtavat erityisesti Kiina ja Yhdysvallat, joiden silmä- ja aurinkolasiteollisuuden kasvu oli suurinta myös ennen pandemiaa. Silmä- ja aurinkolasiviennin ennustetaan kasvavan myös Italiassa entisestään, mutta jäävän silti alle vuoden 2019 kasvun. Koronapandemiaa edeltävät luvut uskotaan saavutettavan vuonna 2022.