Merkonomi – liiketoiminnan perustutkinto – optisen kaupan ala, Espoo

Teksti: Rastor-instituutti

Optisen kaupan alalla työskenteleville suunnatussa merkonomikoulutuksessa perehdytään myyntiin, asiakaspalveluun ja yritystoimintaan optisen kaupan alan näkökulmasta. Koulutus sopii erityisesti vastikään alan myynti- tai asiakaspalvelutehtävissä aloittaneille tai henkilöille, joilta puuttuu kaupallinen peruskoulutus.

Koulutus alkaa 7.10.2021 ( miniosallistujamäärän täyttyessä). Jokaisen kanssa käydään ennen koulutuksen alkua henkilökohtaistamiskeskustelu, jossa oma tutkintopolku rakennetaan aiempien opintojen sekä omien tavoitteiden näkökulmasta.

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuksessa saat kattavan kokonaiskuvan optisen kaupan alan liiketoiminnasta ja kehität ammattitaitoasi myynnissä, asiakaspalvelussa sekä esimerkiksi palvelumuotoilussa, markkinoinnissa ja asiakkuuksien hoidossa.

Koulutus on suunnattu erityisesti vastikään optisen kaupan alan myynti- tai asiakaspalvelutehtävissä aloittaneille, jotka tarvitsevat ymmärryksen alasta pystyäkseen vastaamaan asiakkaiden vaativiinkin tarpeisiin. Koulutus on hyödyllinen myös henkilöille, joilta puuttuu kaupallinen peruskoulutus.Merkonomikoulutus on erittäin käytännönläheinen ja opiskelu tapahtuu työn ohessa. Pääset soveltamaan oppimaasi käytäntöön jo opintojen aikana! Merkonomi on tunnettu ja työelämässä arvostettu asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaisten perustutkinto.  Saat sen kautta myös jatko-opiskelukelpoisuuden.

Työnantajalle koulutus tuo optisen kaupan alan myynnin ja asiakaspalvelun osaajia, joilla on perusymmärrys liiketoiminnasta ja alan erityispiirteistä. Asiantunteva ja ammattitaitoinen henkilökunta saa asiakkaat palaaman palveluidesi ääreen.

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry suosittelee koulutusta kaikille optisella alalla toimiville. 

LINKKI KOULUTUKSEN SIVULLE: https://www.rastorinst.fi/koulutus/merkonomi-optisen-kaupan-ala/

Kysy lisätietoja

Rastor-instituutti
Sonja Johnsson, osaamispäällikkö

sonja.johnsson@rastorinst.fi

045 633 9413