Hyvä käytäntö: palveluseteli sujuvoittaa koululaisten näöntarkastuksia

Raumalla kouluterveydenhuolto voi myöntää koululaiselle palvelusetelin optometristin tai silmätautien erikoislääkärin tutkimukseen.

Palveluseteli on ollut Raumalla käytössä lähes vuoden ajan. Se sujuvoittaa koululaisen pääsyä optisen alan ammattilaiselle jatkotutkimuksiin, jotka kouluterveydenhoitaja on todennut tarpeellisiksi suorittamassaan terveystarkastuksessa.

Palvelusetelit nopeuttavat tutkimuksiin pääsyä, mikä on tärkeää muun muassa sen takia, että lasten likinäköisyys yleistyy vauhdilla. Erityisten näkötarpeiden varhainen havaitseminen on keskeistä tilanteen korjaamiseksi.

Kouluterveydenhoitajat suorittavat 1-, 3- ja 5-luokkalaisten näönseulonnan. Jos tarkastuksessa ilmenee tarve lisätutkimuksille, oppilaalle myönnetään palveluseteli jatkotutkimukseen. Kun oppilas on alle 8-vuotias tai on epäily silmäsairaudesta, palveluseteli myönnetään suoraan silmätautien erikoislääkärin tutkimukseen.

Optometristin tutkimukseen palveluseteli myönnetään, jos

  • kouluterveydenhuollon tarkastuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seulontarajat ylittyvät tai
  • oppilaalla on muita silmiin tai näkemiseen liittyviä oireita ja
  • hän on täyttänyt 8 vuotta sekä vähintään toisella luokalla.

Optometristi ohjaa tarvittaessa oppilaan edelleen silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle

Nykyinen palvelusetelimalli pohjaa jo pitkään Raumalla käytettyyn toimintatapaan, jossa kouluterveydenhuolto, optometristit ja silmätautien erikoislääkärit ovat tehneet yhteistyötä koululaisten näönhuollon hyväksi.

Silmäoptikot Palmu Oy:n Pekka Palmun mielestä yhteistyö kouluterveydenhuollon, optikkoliikkeiden ja lääkäreiden välillä on vuosien saatossa todettu toimivaksi, mutta optometristien asiantuntijuutta voisi hyödyntää vielä laajemmin – kuten Raumalla on aiemmin tehtykin.

– Mielestäni myös alle 8-vuotiaat voitaisiin ohjata ensin optometristille, joka sitten pyytäisi silmätautien erikoislääkäriltä etälausuntoa. Optometristin tekemän näöntutkimuksen tulosten perusteella lääkäri voisi määrätä silmälasit etälausunnolla tai pyytää koululaisen omalle vastaanotolleen tutkittavaksi. Tämä helpottaisi tutkimuksiin pääsyä entisestään.

Näin palveluseteli toimii käytännössä

Kouluterveydenhuolto myöntää Raumalla asuvalle peruskoulun oppilaalle palvelusetelin, jolla tämä pääsee lääkkeenmääräämisoikeuden omaavan optikon eli optometristin tai silmätautien erikoislääkärin tutkimukseen.

Optometristin palveluseteli sisältää tarvittaessa sykloplegisten tippojen käyttämisen näöntutkimuksessa ja on arvoltaan 40 euroa. Jos tippoja ei käytetä, palveluntuottaja kirjaa palvelutapahtuman hinnaksi 30 euroa. Palveluseteli silmätautien erikoislääkärille on 95 euron arvoinen.

Tarvittaessa optometristi ohjaa oppilaan silmätautien erikoislääkärin vastaanotolle. Tällöin optometristi on yhteydessä palvelusetelistä päättäneeseen kouluterveydenhoitajaan, joka tekee uuden palvelusetelipäätöksen lääkärikäyntiä varten.

Palveluun kuuluu myös hoitopalaute. Se on kirjattava seitsemän päivän sisällä tutkimuksesta PALSE-palvelusetelijärjestelmään, josta palaute on kouluterveydenhuollon nähtävillä.

Lisätietoja antaa Koululaisten näkötutkimuksen palvelusetelisääntökirja (PDF)