NÄE ry: Sairausvakuutusjärjestelmän alasajo vaikeuttaisi silmätautien hoitoon pääsyä

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry ei kannata sairausvakuutuskorvauksista luopumista ja/tai vastaavan rahoituksen siirtämistä hyvinvointialueille. Päinvastoin sote-uudistuksen ja monikanavarahoituksen tarkastelun yhteydessä on hyvä mahdollisuus kehittää järjestelmää sekä korjata sen tunnettuja ongelmia.

Sairausvakuutuskorvausjärjestelmä on puutteistaan huolimatta julkisen talouden näkökulmasta kustannustehokas tapa parantaa silmäterveyspalveluiden saatavuutta. Optikkoliikevetoinen palvelujärjestelmä silmälääkärivastaanottoineen on kehittynyt maahamme vuosikymmenien kuluessa ja on kaikkialla erinomaisesti potilaiden saavutettavissa julkisiin palveluihin verrattuna. Sairausvakuutuskorvaukset ovat siinä yksi keskeinen instrumentti.

– Optikkoliikkeistä 90 % tarjoaa myös silmälääkäripalvelut ja kääntäen. Suurin osa silmäsairauksista oireilee heikentyneenä näkönä ja siihen haetaan apua ensisijaisesti optikkoliikkeestä ei terveyskeskuksesta. Siksi on tärkeätä, että yhteiskunnan tuki kohdistuu suoraan palveluiden käyttäjälle ja tilanteeseen, jossa hän palvelun hankkii, sanoo NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

Lausunnolla ollut virkamiesselvitys esittää, ettei palveluiden kysyntä lisääntyisi julkisella sektorilla merkittävästi, jos sairausvakuutusjärjestelmä lopetettaisiin. Silmätautien osalta NÄE ry ei voi tähän yhtyä.

– On selvää, että silmäsairauksista kärsivien potilaiden lukumäärän kaksinkertaistuessa ja käyntimäärän moninkertaistuessa seuraavan vuosikymmenen kuluessa väestön ikääntymiskehityksen johdosta, sairausvakuutuskorvausten poistaminen yksityisiltä palveluilta johtaisi merkittävään siirtymään julkisten palveluiden käyttöön ja hoitojonojen kasvuun, Tast kertoo.

Nykyisen sairausvakuutusjärjestelmän keskeinen ansio on terveyspalveluihin pääsyn mahdollistaminen kansalaisille yhdenmukaisella tavalla silloinkin, kun julkinen palvelutuotanto ei siihen pysty. NÄE ehdottaa, nykyisen järjestelmän alasajon sijaan, sen kehittämistä valtakunnalliseksi Kelan operoimaksi palveluseteliperusteiseksi järjestelmäksi.

– Tällöin voitaisiin tehokkaasti purkaa esimerkiksi silmätautien hoitojonoja vapauttamalla silmätautien poliklinikoiden kapasiteettia tarvittaessa vaativampien silmäsairauksien hoitoon yksityisten avulla.

NÄE ry:n lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä

Lisätietoja:

Panu Tast, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry, toimitusjohtaja
panu.tast@naery.fi, p. 040 5422 227.