Näe ja näy – Liikenneturvallisuusviikko korostaa hyvän näkemisen tärkeyttä liikenteessä

Kuva: Nina Mönkkönen, Liikenneturva / Flickr

Näkö on tärkein aisti liikenteessä, koska sen avulla havainnoimme ja ennakoimme tilanteita. Näkemistä ja näkymistä käsitellään tällä viikolla vietettävällä Liikenneturvallisuusviikolla, jonka teemana on ”Näe ja näy”.

Hyvä näkeminen on liikenteessä kaiken a ja o. Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemen mukaan näköaistin merkitys liikenneturvallisuuden kannalta on suuri, koska pitkälti sen avulla saamme tiedon siitä, mitä ympärillämme tapahtuu.

– Näköaistilla teemme havaintoja ja tulkintoja muusta liikenteestä, ja siten voimme ennakoida mitä muut tienkäyttäjät aikovat tehdä ja sovittaa omaa toimintaamme sen mukaan. Liikenne myös haastaa näköaistia ja aivoja, kun saamme valtavan määrän tietoa, jota pitää lyhyessä ajassa käsitellä, tehdä päätöksiä ja reagoida, Niemi kertoo.

Hyvää ja häiriötöntä näkemistä liikenteessä voi tukea. Esimerkiksi aurinkolasiostoksilla kannattaa suunnata optikkoliikkeeseen, jossa saa apua ajamiseen sopivien aurinkolasien löytymisessä. Matalalla paistava aurinko tai märästä tienpinnasta heijastuva auringonvalo ovat ikävää matkaseuraa autoilijoille, ja hetkellinenkin häikäistyminen voi lisätä esimerkiksi liikenneonnettomuuksien riskiä.

Liikenteessä vallitseviin vaihtuviin olosuhteisiin emme voi vaikuttaa, mutta jokainen voi parantaa omaa ja muiden turvallisuutta etukäteen. Kun varmistat, että silmälasisi vastaavat näkökykyäsi ja hankit mahdollisiin silmävaivoihin asianmukaista hoitoa, teet tärkeän henkilökohtaisen turvallisuusteon.

Teemaviikko on osa liikennekasvatusta

Näe ja näy on tämän vuoden Liikenneturvallisuusviikon teema. Liikenneturvallisuusviikkoa vietetään 13. –17.9. 2021. Liikenneturvallisuusviikko on vuosittain erityisesti kouluissa ja oppilaitoksissa vietettävä liikennekasvatuksen teemaviikko, joka tarjoaa myös aikuisille tärkeitä muistutuksia hyvän näkemisen merkityksestä liikenteessä.

Turvallista liikkumista nostetaan esiin Näe ja näy -teeman avulla monesta eri näkökulmasta. Niemen mukaan teema sopii hyvin syksyn pimeneviin päiviin, jolloin näkeminen voi olla hämärän aikaan haastavaa.

  • Näy pimeässä: Iltojen ja aamujen pimetessä on tärkeä huolehtia siitä, että tulee nähdyksi. Liikenneturvallisuusviikolla käsitellään hämärän aikaan ja pimeällä liikkumista, heijastimen käyttöä sekä pyörän valojen merkitystä.
  • Näe ympäristösi – ole tarkkaavainen: Tarkkaavaisuus on yksi turvallisen liikkujan tärkeimmistä taidoista. Puhelimen käyttö liikenteessä vaikuttaa kykyyn tehdä havaintoja ja liikkua turvallisesti. Liikenneturvallisuusviikolla käsitellään puhelimen käyttämistä liikenteessä sekä tarkkaamattomuuden vaikutuksia turvallisuuteen.
  • Näe koululainen liikenteessä: Liikenneturvallisuusviikolla muistutetaan myös kaikkia aikuisia huomioimaan erityisesti koululaiset liikenteessä. Huomiota kiinnitetään myös saattoliikenteen turvallisuuteen ja siihen, miten aktiivisia koulumatkoja voisi tukea.

Teemaviikon tarkoituksena on kannustaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen käsittelemään liikenneturvallisuusasioita. Viikko on lähtölaukaus koko lukuvuoden kestävälle liikennekasvatukselle varhaiskasvatuksen yksiköissä, esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Lisätietoja ja kampanjamateriaaleja: Liikenneturvallisuusviikko.fi