Vastuullisuus on yrittäjyyden ytimessä

Jyväskylän Yrittäjäpäivillä syyskuun lopulla nousi vahvasti esille vastuullisuus. Siitä puhuttiin päivien esitelmissä, presidentti Sauli Niinistön juhlapuheessa ja palkittujen yritysten tarinoissa.

Tuli selväksi, että yrittäjä on vastuun kantaja, jolle vastuullisuus on toiminnan syvimmässä ytimessä.

Yrittäjäpäivien yhteydessä julkistetun Yrittäjägallupin mukaan 86 prosenttia yrittäjistä huomioi vastuullisuuden. Mitä suurempi on yritys, sitä vahvemmin vastuullisuus tulee esille.

Yrittäjäjärjestön toimitusjohtajana ilolla havaitsin Yrittäjägallupista, että yrittäjäjärjestön jäsenyritykset huomioivat vastuullisuuden useammin kuin ei-jäsenet. Yrittäjät on vastuuta kantavien yrittäjien liike.


Mitä vastuullisuus yrittäjille tarkoittaa?

Kolme asiaa nousee yli muiden: verojen maksaminen yhteiskunnalle, lakien ja sopimusten noudattaminen sekä asiakkaiden hyvä palvelu.

Yrittäjät tietävät, että hyvä yhteiskunta vaatii veronsa. On tärkeä kuitenkin ymmärtää, että liian kova verotus leikkaa toimeliaisuutta ja yritysten mahdollisuuksia luoda hyvinvointia. Siksi pitää löytää terve tasapaino, joka turvaa kestävän kasvun ja sitä kautta hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan.

Hyvä yrittäjäyhteiskunta on myös oikeusvaltio. Se toimii, kun lakeja ja sopimuksia noudatetaan. Eduskunta säätää lait, ja niitä säädettäessä on tärkeä huomioida niiden vaikutukset yrityksiin ja talouteen.

Asiakkaan palvelu on kaiken yritystoiminnan ytimessä. Jos ei ole tyytyväistä asiakasta, ei ole pitkän päälle myöskään yritystä. Menestyvillä yrittäjillä on vimmattu halu palvella asiakasta ja ylittää tämän odotus. Tämä näkökulma leimaa vahvasti myös silmäterveyden ja näkemisen toimialaa.


Muita tärkeitä vastuullisuustekoja ovat huolehtiminen ympäristöstä ja henkilöstön hyvinvoinnista sekä kannattavuus.

Ilmastokestävyys on yhä useamman yrityksen agendalla. Tällä ei ole vaihtoehtoa, sillä ilmastonmuutos vaikuttaa kasvavalla voimalla meidän jokaisen elämään.

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii yrityksiä ja yrittäjälähtöisiä ratkaisuja. Se vaatii myös sen, että jokainen yritys miettii osaltaan keinoja vähentää päästöjä ja edistää ilmastomme säilymistä.

Keskeistä on myös huolehtia omasta henkilökunnasta. Jos henkilökunta voi hyvin, myös yritys voi menestyä. Henkilökuntakokemus ratkaisee vahvasti asiakaskokemuksen. Jos henkilöstökokemus on huono, myös asiakaskokemus on väistämättä epätyydyttävä.

Vastuullisuus on syvällä yrittäjyyden ytimessä. Yrittäminen on vastuun kantamista.

Tämä näkyy erityisellä tavalla parhaissa yrityksissä. Ne on perustettu muuttamaan maailmaa. Niiden perustajat haluavat antaa kiitollisuudella takaisin maalle ja seudulle, jolta ovat itse paljon saaneet. Samalla he voivat rakentaa tuleville polville parempaa tulevaisuutta.

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.