Pohjoismaisen optikkoneuvoston kokouksessa pöydällä EU-asiat ja koulutuskysymykset

Pohjoismaisen optikkoneuvosto Nordiskt Optiker Råd NOR:rin vuosittaista kokousta vietettiin 16.9.2021 Tanskan Kööpenhaminassa. Kokouksessa Suomen edustaja, NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast, luovutti seuraavan kauden puheenjohtajuuden Tanskan Optikerforeningenin Heidi Bucholtille. Puheenjohtajuuskausi on kaksi vuotta. 

Kokouksen asialista painottui Euroopan unionin toiminnan merkitykseen optisella alalla. Käsittelyssä olivat yhteinen EU-vaikuttamisen strategia ECOO:ssa sekä vaikuttaminen EU:n digitaalisen terveydenhuollon sääntelyyn. ECOO:n suhteen Pohjoismaisen optikkoneuvoston tavoitteena on saada vuoden kuluttua keväällä edelleen vähintään yksi pohjoismaiden edustaja ECOO:n hallitukseen. Tällä hetkellä ECOO:n hallituksessa vaikuttaa Per Michael Larsen Tanskasta. EU:n digitaalisen terveydenhuollon sääntelyn osalta Norjan Hans Torvald Haugo ja Suomen Panu Tast antoivat kokoukselle katsauksen toteutuneesta EU-komission valistelusta.  Kokouksessa käsiteltiin myös yhteispohjoismaisia koulutuskysymyksiä, erityisesti maisteritason tutkintojen kehittymisen suhteen. 

Kansainvälinen järjestöyhteistyö mahdollistaa pitkäjänteisen ja laaja-alaisen vaikuttamisen alan kehitykseen. EU-asioidenavainprojekteja ovat osallistuminen ECOO:n ja NOR:n toimintaan. 80 % alan uudesta lainsäädännöstä tulee EU:sta. Aktiivisella osallistumisella NÄE ry pyrkii varmistamaan, että suomalaisen näönhuoltoalan markkinoiden, lainsäädännön ja ammattihenkilöiden tehtävät kehittyvät kohti eurooppalaisia suuntaviivoja.