Liiketoiminta kietoutuu kestävään kehitykseen, case: Shadeshares

NÄE ry:n uudeksi jäseneksi on 20.10.2021 hyväksytty Shadeshares. Yrityksen takaa löytyy teknologia-alan yrittäjä Jan-Erik Westergård ja vuonna 2017 yritykseksi konkretisoitunut missio valmistaa vastuullisesti tuotettuja premium-tason aurinkolaseja. Alkuvuosinaan Shadeshares on saanut jalansijaa kestävän kehityksen muotikaupoissa, ja tuotteiden erinomaisen vastaanoton jälkeen, yritys tähtää laajenemaan myös optisen alan markkinoille

Vastuullisuus ohjaa koko yrityksen toimintaa

Shadesharesillä on kiinnitetty kokonaisvaltaisesti huomiota tuotteiden valmistus- ja toimitusketjuun, aina raaka-aineiden käsittelystä asiakkaalle asti. Vastuullisuus on tuotu liiketoiminnan keskiöön, se ei vain näy, vaan on toiminnan perusta, jokapäiväisessä toiminnassa. Tuotteissa yhdistyy kotimaisen raaka-aineen arvostus ja valmistusprosessin teknologinen osaaminen sekä halu globaalisti edistää ihmisoikeuksia ja huolehtia osaltaan hiilineutraalisuudesta.

Materiaalina käytetään kotimaista koivuviilua Hollolan ja Lohjan yhteistyökumppaneiden käsittelystä. Koivu on esteettinen ja luja materiaali, joka soveltuu lujuusominaisuuksiensa vuoksi erinomaisesti muotopuristeisiin.

Shadesharesillä sosiaalinen vastuullisuus konkretisoituu merkittävimmin tuotannossa, joka on alusta loppuun saakka yrityksen omassa hallussa. Jokainen tuote valmistetaan käsityönä omalla tehtaalla Nairobissa, Keniassa. Shadeshares on etabloitunut Keniaan 2018 World Visionin avustamana. Yritys kouluttaa ja työllistää nuoria aikuisia Nairobin slummeista ja mahdollistaa näin ollen vakaamman ja turvallisemman tulevaisuuden työntekijöilleen. Yritys voi omalla toiminnallaan hauraassa maassa, jossa poljetaan ihmisoikeuksia, toimia esimerkkinä millainen on hyvä ja vastuullinen yritys.  Toimintatapa tuottaa näin osaltaan myös suurempaa yhteiskunnallista vakautta, toimintatavat ja niiden kautta konkretisoituvat arvot tuovat epävakaisiin oloihin esimerkkiä rauhan, demokratian ja vahvojen instituutioiden mahdollisuuksista.

Sosiaalisen vastuullisuuden lisäksi Shadeshares huolehtii ympäristövastuusta, toiminta on hiilineutraalia. Jokaisesta myydystä aurinkolasista yritys istuttaa puun Keniaan. Maassa, jossa pula puutavarasta on suuri, on tämä hiilineutraaliuden lisäksikin merkittävä teko. Istutettujen puiden taimitarhaa yrityksen työntekijöinä hoitaa neljä henkilöä.

Vastuullisuus valtavirtaistuu

Yrityksen toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus vastuullisuuden kehyksessä on tarkkaan mietitty. Vastuullisuus ei kuitenkaan nykypäivänä poissulje kannattavaa liiketoimintaa, päinvastoin. Vastuullisuudesta on tullut kuluttajakäyttäytymisen kautta myös kilpailuetu, etenkin jos yritys haluaa pärjätä myös kansainvälisessä kilpailussa. Asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia tuotteiden ja yritysten toiminnasta ja vastuullisuuteen myös ollaan valmiita panostamaan. Paine vastuulliseen toimintaan tulee myös muilta ulkoisilta sidosryhmiltä, aina maineenhallintaan kytkeytyvistä finanssialan sijoittamispäätöksistä työnantajamielikuvaan tulevilta alan huippuosaajilta.

Optisella alalla keskiössä menestykseen ovat myös alan liikkeet. Shadeshares haluaa osaltaan tuoda kuluttajille helposti saataville vastuullisia, laadukkaita ja kestäviä aurinkolaseja, joita myös optisen alan liikkeet voivat ylpeydellä myydä. Shadesharesin kehykset voidaan myös linssittää optikkoliikkeen kautta vahvuuksilla. Optiselta kentältä onkin saatu jo terveisiä hyvästä laadusta ja käsiteltävyydestä linssityksen yhteydessä.