Haku nyt auki! Kliinisen optometrian -koulutuksella arvostettua osaamista ja verkostoitumista

Syksyllä 2020 alkoi Oulun ammattikorkeakoulussa Suomen ensimmäinen kliinisen optometrian tutkintokoulutus. Koulutus on ylempi korkeakoulututkinto, joka pyrkii osaltaan vastaamaan väestön ikääntymisen myötä kasvavaan tarpeeseen korkeakoulutetuista silmäterveyden ammattilaisista. Tarpeeseen vastaamisen lisäksi koulutus tuottaa kansainvälisestikin arvostettua osaamista silmätautien ja lääketieteen puolelle. Ensimmäisen vuosikerran opiskelijat ovat päässeet opinnoissaan hyvään vauhtiin ja opintojen käytännöt, hyödyllisyys sekä mahdollisuudet alkavat hahmottua.

Satu Andersson aloitti ensimmäisessä kliinisen optometrian master -koulutuksen ryhmässä. Andersson valmistui alun perin optikoksi 2009. Työn kautta itsensä kehittäminen vei vuosiksi mennessään, mutta taustalla kyti innostus jatko-opiskeluun. Kuullessaan kliinisen optometrian master -koulutuksen alkamisesta Suomessa, Andersson ei epäröinyt. Oman tahtotilan lisäksi työntävänä voimana toimi myös näkemys alan huimasta kehittymisestä.

– Ala menee huimaa vauhtia eteenpäin ja erityisesti kliinisen puolen osaaminen käytännön työssä korostuu entisestään. Paineita osaamisen kehittämiseen tulee myös ulkopuolelta, koko optisen alan yhteisö ja asiakkaat ovat kehittyneet alan mukana ja osaamista osataan jo vaatia.  Koin itse tärkeäksi hypätä kelkkaan mukaan, jotta pysyn kehityksessä mukana.

Englanninkielistä koulutusta vierastaville, Andersson antaa näkökulmaa nimenomaan jatkuvan oppimisen kautta.

– Englanninkieliset opinnot vaativat alkuun paneutumista erityisesti alan sanastoon, mutta alkukynnyksen yli päästessä englanti on erinomainen oppimisen kieli. Alan tutkimukset ja julkaisut ovat useimmiten englanniksi, joten kielen hanskaaminen antaa myös mahdollisuuden laajentaa omaa osaamiskenttää sekä syventää kliinisen optometrian taitoja huomattavasti syvemmälle. Englannin perusosaamisella pärjää hyvin koulutuksen alkuun, kielitaidon karttuminen kannattaa nähdä loistavana mahdollisuutena.

Kehittymisen mahdollisuuksia tulee myös opintojen ja kielen lisäksi vertaisoppimisesta ja -tuesta. Parinkymmenen vuosikurssilaisen aloittaessa Andersson huomasi olevansa kovatasoisessa ammattilaisseurassa

– Hyvin nopeasti ilmeni, kuinka paljon voi oppia myös opiskelukavereilta. Ryhmähenki on loistava ja porukassa huomaa innostuvansa ja kehittyvänsä ihan uudella tavalla. Aikuisopiskelijoina opiskelumetodit pitää usein oppia uusiksi ja myös tässä tiivis vertaistukia auttaa.

Andersson on yhdistänyt työn ja opiskelun osittaisella opintovapaalla ja aikuiskoulutustuella.

– Osa vuosikurssilaisista on tehnyt opinnot myös kokoaikaisen työskentelyn ohella, joten myös tämä on mahdollista. Toisaalta osittainen opintovapaa antaa hyvän kombinaation, kun oppeja pääsee heti hyödyntämään käytännössä ja toisaalta opiskelulle saa myös lisätunteja.

Kokonaisuudessaan Andersson on erittäin tyytyväinen koulutukseen ja kannustaa asiaa harkitsevia tarttumaan tilaisuuteen. Koulutuksen anti omaan työhön optisella alalla ei varmasti ole turhaa, omaa kehittymistä ja uusia mahdollisuuksia unohtamatta.

– Jos mietit onko hyötyä, niin on!

Haku kliinisen optometrian master -koulutukseen kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa 5.–19.1.

Master’s degree in Health Care, Clinical Optometry (MOptom) -tutkinnon sisältöalueet ja rakenne

Master’s degree in Health Care, Clinical Optometry (MOptom) -koulutuksen verkkosivut: https://www.oamk.fi/en/study-at-oamk/master-s-degrees/degree-programme-in-clinical-optometry