Kestävän kehityksen käytännöt: näönhuollon ammattilaisten rooli

Ilmastonmuutoksen hillinnässä tarvitaan kiireellisiä toimia. Aina ei ole helppoa nähdä silmäterveydenhuollon ja optisen kaupan ammattilaisten toiminnan vaikutuksia tai hahmottaa roolia asiassa. Meillä kaikilla on kuitenkin osamme ratkaisujen löytämisessä. 

ECOO käynnisti virallisesti kestävän kehityksen työn vuonna 2021 ja jäsenten sitouttaminen ympäri Eurooppaa on merkittävässä roolissa. Useat ammattilaiset, yritykset ja yhdistykset ovat jo ryhtyneet toimiin – esimerkkeinä kestävien tuotteiden hankinta, pakkausten vähentäminen tai kierrätyksen helpottaminen. 

Aiemmin tänä vuonna International Association for the Prevention of Blindness (IAPB) julkaisi Call to Action -toimintaoppaan sekä Guide for Environmentally Sustainable Practices in Eye Health Sector -ohjeistuksen ympäristön kannalta kestävistä käytännöistä silmäterveyden alalla. Näissä kahdessa julkaisussa esitellään ilmastonmuutoksen ja optisen alan keskinäinen vaikutus. Julkaisut tuovat myös esille, kuinka optiset ammattilaiset voivat vastata ilmastonmuutoksen haasteeseen päivittäisessä toiminnassa. 

10 keskeisintä toiminta-aluetta kannustavat silmäterveydenhoidon ammattilaisia toimimaan aktiivisesti suunnannäyttäjinä, panostamaan alan koulutukseen ja edunvalvontaan, vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä, säästämään vettä ja arvioimaan työperusteista matkustustarvetta sekä käyttämään uudelleen ja kierrättämään aina kun mahdollista.  

Julkaisut kokoavat yhteen neljä kestävän kehityksen käytäntöön viennin periaatetta:   

1. Sairauksien ehkäisy ja terveyden edistäminen 

2. Potilaskoulutus ja potilaan vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 

3. Lean-ajattelu 

4. Alhaisen ympäristövaikutuksen omaavien tuote- ja silmäterveysteknologioiden suosiminen  

Ympäristövastuun lisäksi kestävän kehityksen toiminnalla on merkitystä liiketoiminnalle. Vastuullisuus on myös kilpailuetu. Yhä useammat asiakkaat haluavat tietää, mihin toimiin yritykset ovat ryhtyneet ollakseen vastuullisia. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi kierrätetyistä tai kestävistä materiaaleista valmistettujen kehysten saatavuus tai vanhojen silmälasien kierrätysmahdollisuudet. 

Ilmastonmuutoksen torjuminen on pitkäjänteistä ja yhteistä työtä. Se sisältää oppimista sekä tiedon, asiantuntemuksen ja ideoiden jakamista. On tärkeää muistaa, että jokaisella toiminnalla on merkitystä ja pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus. ECOO pyrkii olemaan tämän keskustelun eturintamassa ja edistämään hyviä käytäntöjä jäsentensä ja alan sidosryhmien kanssa. 

Optometrian ja optiikan Eurooppa-neuvosto (ECOO) edustaa optometristien ja optikkojen etuja 25 maassa. Sen tavoitteena on edistää kansalaisten silmien terveyttä rajojen yli ja yhdenmukaistaa optometristen ja optisten käytäntöjen kliinisiä ja koulutuksellisia standardeja kaikkialla Euroopassa. www.ecoo.info