Julkisten yhtiöiden ulosmyyntirajoja ei saa nostaa

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry vastustaa ministeri Haataisen (sd.) ajamaa julkisten yhtiöiden ulosmyyntirajojen nostoa osana hankintalain uudistusta. NÄE ry ja kolmetoista muuta yritysjärjestöä julkaisi asiasta vetoomuksen. Järjestöjen mukaan elinkeinoelämää pitää kuulla lainvalmistelussa.

Sote-uudistuksen yhteydessä tullaan perustamaan uusia julkisesti omistettuja yhtiöitä, joiden tarkoitus on tuottaa palveluja hyvinvointialueille. Uudet julkiset yhtiöt toimisivat samaan tapaan kuin nykyiset kuntayhtiöt, jotka tarjoavat muun muassa sote-palveluita. Nykyisen hankintalain puitteissa kuntayhtiöt voivat myydä palveluitaan markkinoille tietyin ehdoin, joihin sisältyy ulosmyyntiraja.

Työministeri Haatainen ajaa näiden nk. sidosyksikköjen ulosmyyntirajojen nostoa, vaikka asiasta ei ole kirjausta hallitusohjelmassa. Muutostarvetta on perusteltu sillä, että joillakin hyvinvointialueilla on ”markkinapuute” joistakin palveluista. Yritysjärjestöt eivät hyväksy tätä perustelua vaan edellyttävät, että kaikkia sidosryhmiä kuullaan näin merkittävän asian valmistelussa.

– Meillä Suomessa julkinen sektori on muuhun EU-alueeseen verrattuna poikkeuksellisen voimakkaasti levittäytynyt toimimaan myös yksityisillä markkinoilla.  Silmäterveydenhuollossakin tästä on jo saatu esimakua, kun julkiset toimijat ovat pyrkineet luomaan erilaisia yhtiö- ja osuuskuntamuotoisia toimijoita joiden on tarkoitus tulla mukaan kilpailuun myös yksityisille markkinoille. Emme voi mitenkään hyväksyä sitä, että yhteisistä verovaroista tehdyin investoinnein tullaan kilpailemaan yksityisille markkinoille. Lisäksi se tapahtuisi ilman normaalia yritystoiminnan tuottovaatimusta ja riskiä, toteaa Näe ry:n toimitusjohtaja Panu Tast

Yritysjärjestöt muistuttavat vetoomuksessaan, että kuntalain mukaan kuntien tehtävä on luoda edellytyksiä elinkeinoelämälle. Julkisten yhtiöiden ulosmyyntirajojen nosto vaikeuttaisi merkittävästi elinkeinotoimintaa ja aiheuttaisi merkittävän markkinahäiriön. Vetoomuksen jättäneet järjestöt vaativat, että lainvalmistelussa otetaan aikalisä ja ulosmyynnin markkinavaikutukset selvitetään perusteellisesti ennen päätöksiä.

Elinkeinoelämän ja Yrittäjien vetoomus