Hyvinvointialueilla vaativa järjestäjän rooli

Sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023. Järjestämisvastuuseen liittyvät tehtävät ovat vaativia ja monipuolisia. Järjestäjä vastaa siitä, että sote-palveluita on alueella saatavissa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, julkinen rahoitus kohdentuu oikein ja palveluntuottajia kohdellaan tasapuolisesti. Myös viranomaistehtävät ja päätökset sekä tuottajien hyväksymiskriteerien asettaminen ja toiminnan valvonta ovat järjestäjän vastuulla.

Vaativien, vastuullisten ja monipuolisten tehtävien takia hyvinvointialueiden on oltava riittävän vahvoja ja osaavia. Olennaista on se, että järjestäjätaho on selkeästi demokraattisessa ohjauksessa eli sen korkein päättävä elin on suoraan vaaleilla valittu. Tämä edellytys on johtanut siihen, että Suomeen syntyy hyvinvointialueiden myötä kolmas hallinnon taso, aluehallinto.

Kun järjestäjätaho on riittävän vahva, on mahdollista, sekä taloudellisesti ja toiminnallisesti kannattavaa, eriyttää aidosti julkisen sektorin oma palvelutuotanto sille kuuluvasta järjestämisvastuusta. Tällöin kenelläkään hyvinvointialueen viranhaltijalla ei ole kahta hattua päässä. Esimerkiksi palvelutuotannosta vastaava johtaja ei samalla hoida järjestämiseen liittyviä tehtäviä.

Eduskunnan kesällä 2020 hyväksymä sote-järjestämislaki mahdollistaa hyvinvointialueille järjestämisvastuun ja oman palvelutuotannon eriyttämisen. Kannustan hyvinvointialueita uudistumaan rohkeasti.

Ismo Partanen
toiminnanjohtaja
Lääkäripalveluyritykset ry