”Kokemus ja uusin tieto toimivat hyvän potilastyön perustana” – koulutuksen kautta osaaminen uudelle tasolle

Suomen ensimmäiset Clinical Optometry (YAMK) -tutkinto-opiskelijat valmistuvat vuonna 2022 Oulun ammattikorkeakoulusta. Muuttuvaan toimintaympäristöön vastaamisen lisäksi, koulutus tuottaa optometristeille myös kansainvälisesti arvostettua osaamista silmätautien ja lääketieteen puolelta. Ensimmäinen valmistunut MOptom on Arto Hartikainen, optisen alan pitkän linjan ammattilainen.

Hartikaisella on taustalla yli 30:n vuoden kokemus alalta. Hän on tehnyt pitkän uran kliinisessä työssä optikkona ja optometristina Kuopiossa eri optikkoliikkeissä. Nyt hän työskentelee Kuopion yliopistollisen sairaalan silmätautien poliklinikalla. Päätyönsä ohella hän on toiminut koko uransa ajan myös luennoitsijana ja kouluttajana, niin optometrian oppilaitoksissa kuin optometrian ja oftalmologian alan koulutustapahtumissa.

”Olen aina halunnut tehdä asiakkaille mahdollisimman hyvän tutkimuksen, mikä on ohjannut läpi vuosien etsimään tietoa ja luennoimaan myös siitä. Kokemus ja uusin tieto toimivat hyvä potilastyön perustana”, toteaa Hartikainen.

Hartikainen suoritti 2012 optometrian kandidaatin tutkinnon Salus Universityssä Yhdysvalloissa. Ylempi korkeakoulututkinto jäi kytemään mieleen, mutta pitkään Suomesta katsottuna lähin opiskelupaikka sijaitsi Norjassa. Koulutusohjelman avautuessa Suomessa 2020 ei Hartikainen voinut jättää tilaisuutta käyttämättä.

”Ei voi olla kuin äärimmäisen iloinen, että saatiin täydennettyä Suomen koulutustarjontaa alalla. Samalla meille aukesi kotimaassa toteutettava reitti tieteen tekemiseen, kun ylemmän korkeakoulututkinnon myötä saadaan väylä aina tohtorin tutkintoon saakka”, kertoo Hartikainen.

Optisen alan toimintaympäristö muuttuu. Muun muassa väestön ikääntyminen, terveydenhuollon muutokset ja teknologinen kehitys muokkaavat työnkuvia. Hartikainen näkee kliinisen optometrian ensimmäisten vuosikurssien valmistuneilla myös suunnanmäärittäjien roolia.

”Työnkuva tulee muuttumaan optometristien puolella. Selkeä uusi haara painottuu silmän terveydentilan tutkimiseen. Kompetenssin kasvaessa optometristeillä on mahdollisuus kehittää työnkuvaansa ja tarjottuja palveluja. MOptom-optometristien tehtävä onkin nyt tuoda tätä uutta kompetenssia ja osaamista esille, sillä valmiita pöytiä ei ole katettu”, Hartikainen avaa.

Koulutuskokonaisuuden rakenne saa Hartikaiselta runsaasti kiitosta. ”Koulutus syvensi jo omattua osaamistani ja uusia osa-alueita tuli esimerkiksi farmakologian puolelta. Painotus oli vahvasti silmälääketieteellinen ja potilashoitoa lähestyvä.”

Harkittu rakenne ja sisältö näkyivät myös luentojen laadussa.

”Koulutus on ainutlaatuinen tilaisuus päästä kuulemaan uusimmasta tiedosta ja alan tutkimuksista. Syventävän opin tueksi luentoja pitävät alan parhaat asiantuntijat niin kotimaasta kuin kansainvälisesti.”

.