Kuluttajasuojalain muutokset hyväksyttiin – uudet säännöt kaupan alennusilmoituksista astuvat voimaan ensi vuoden alusta

Eduskunta hyväksyi kesäkuun lopulla lakipaketin kuluttajasuojalain muuttamisesta. Lakiuudistuksen yhteydessä muutettiin myös hinnanalennusilmoituksia koskevaa säännöstä. Uudet säännöt astuvat voimaan 1.1.2023.

Kuluttajasuojalain muutos perustuu EU-säädöksiin. Brysselistä tulleen Omnibus-direktiivin tarkoituksena on parantaa kuluttajansuojaa. Erikoiskaupassa direktiivi muuttaa esimerkiksi alennusmarkkinoinnin sääntöjä. Direktiivin soveltamisen olisi pitänyt alkaa toukokuun lopussa, mutta lakien käsittely venyi eduskunnassa pitkälle kevääseen, mikä on aiheuttanut hämmennystä kaupan alalla.

Eduskunnan talousvaliokunta katsoo kuitenkin mietinnössään, ettei uusien säännösten nopeaa voimaantuloa ilman minkäänlaista siirtymäaikaa, voida pitää hyväksyttävänä. Valiokunnan muutti mietinnössään säännösten voimaantuloa niin, että ne astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Näin elinkeinonharjoittajille turvataan direktiivin mukainen puolen vuoden siirtymäaika.

Uudistetun kuluttajasuojalain mukaan yritysten pitää jatkossa ilmoittaa nykyistä tarkemmin, millä hinnalla tuotetta on markkinoitu aikaisemmin. Kun tavaraa markkinoidaan alennettuun hintaan, pitää samalla ilmoittaa alin hinta, jolla kyseistä tuotetta on markkinoitu edeltävien 30 päivän aikana. Säännös koskee kaikkia kuluttajamyynnissä olevia tavaroita, paitsi nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita.

Kirjoittaja: Markus Kalmi. Artikkeli julkaistu alun perin Erikoiskaupan liitto ETU ry:n verkkosivuilla.