Optisen alan kuluttajaoikeudellisen käytännöt -ohjeistus päivitetty

Kuluttajaoikeudelliset käytännöt määrittelevät jokaisen optikon ja silmälääkärin oikeudet ja vastuut sekä alan eettiset käytännöt. Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry on päivittänyt optisen alan kuluttajaoikeudelliset käytännöt -ohjeistuksensa. Kattava opas antaa neuvoja kuluttajan ja optikon välisiin tilanteisiin, kaupan ja palvelun näkökulmasta. Se sisältää sopimuksen ja kaupan tekemisen käytännöt ja kertoo, miten toimia tilanteessa, jossa tuotteessa epäillään virhettä tai siitä halutaan tehdä valitus. Opas on tarkoitettu kaikille optisen alan työntekijöille Suomessa.

Kuluttajaoikeudelliset käytännöt (päivitetty 9/2022)