Kuluttajien luottamuksen lasku talouteen ei näy optisessa kaupassa 

Optisen kaupan ensimmäinen puolivuosi kävi mallikkaasti sekä tukku- että vähittäiskaupan puolella. Tukkukauppa ylsi lähes 12 prosentin kasvuun ja vähittäiskaupan myynninkasvu oli 5 prosenttia. Kaupan odotetaan kehittyvän hyvin myös loppuvuonna. Kuluttajaluottamuksen laskusta huolimatta kuluttajat ennakoivat näkemiseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden rahankäytön hieman kasvavan.  

Optisen alan tukkukaupan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuolikkaalla 11,8 prosenttia yltäen lähes 63,5 miljoonaan euroon. Kehitykseen vaikutti erityisesti ensimmäisen kvartaalin raaka-aineiden ja logistiikkakustannusten nousun aiheuttama 15 prosentin myynninkasvu. Toisella kvartaalilla tukkukaupan kasvu jatkui edelleen korkeana, mutta tasaantui 8,9 prosenttiin.   

Optisen alan vähittäiskauppa kasvoi ensimmäisellä vuosipuolikkaalla viisi prosenttia. Ensimmäisen kvartaalin kasvu oli kolme prosenttia ja toisen kvartaalin 6,7 prosenttia. Vähittäiskaupan arvo nousi yli 190 miljoonaan euroon. Tammikuuta lukuun ottamatta puolivuoden myynninkasvun taustalla vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden myynnin määrän nousu. Suurin nousu nähtiin jo huhtikuussa kappalemäärien myynnin noustessa 13,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. 

Erikoiskaupan liitto ETU ry:n syksyllä 2022 toteuttaman tutkimuksen mukaan näköön liittyviin tuotteisiin ja palveluihin käytetään keskimäärin 230,60 euroa vuodessa. Muista tutkimuksen erikoiskaupan toimialoista poiketen, optisella alalla rahankäytön arvioidaan kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana.  

”Kuluttajien vakaat ostoaikomukset tietysti ilahduttavat kaiken epävarmuuden keskellä”, sanoo Näkeminen ja silmäterveys NÄE:n toimitusjohtaja Panu Tast. ”Se on myös historiallisesti linjassa käsityksemme kanssa siitä, että optisen alan tuotekauppa seuraa enemmän terveydenhuollon- ja hyvinvointialan kuin muun vähittäiskaupan syklejä.” 

Tutkimuksessa näkemiseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden ostopäätöksessä korostuivat asiantuntijan avuntarve sekä optikkoliikkeiden merkitys. 79 prosenttia tuoteryhmän vastaajista mainitsi optikkoliikkeet ensisijaisina asiointipaikkoina.  

”Optikkoliikkeistä on muodostunut kokonaisvaltaisesti hyvän näkemisen tuotteita ja silmäterveyspalveluita tarjoavia yksiköitä, joiden varaan suomalaisten näönhuollon peruspalvelut täysin rakentuvat. Julkinen terveydenhuolto tuottaa käytännössä vain erikoissairaanhoidon palveluja”, Panu Tast päättää.  

Lisätietoja: 

Panu Tast, toimitusjohtaja, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry, p. 040 5422 227, panu.tast@naery.fi