Optisen alan työehtosopimus hyväksytty

Kaupan liitto ja Toimihenkilöliitto ERTO ovat hyväksyneet optisen alan neuvotteluratkaisun liittojen hallituksissa. Uudistettu työehtosopimus on voimassa 1.4.2023− 31.3.2025.

Uudessa työehtosopimuksessa on tehty muutoksia muun muassa irtisanomisajan toisin sopimisen mahdollisuuteen, pitkien työpäivien peräkkäiseen määrään ja ei-synnyttävän vanhemman perhevapaan pidentämiseen 30:stä päivästä 36 päivään.

Palkkoja sopimus nostaa optikoiden työehtosopimuksen piiriin kuuluvilta työntekijöiltä:

− 3,5 % 1.8.2023 alkaen, jonka lisäksi maksetaan 455 € kertaerä heinä/marraskuussa,
− 2,5 % 1.6.2024 alkaen, korotus jakautuu 2,0 %:n yleiskorotukseen ja 0,50 %:n paikalliseen erään.

Lisätietoja Kaupan liiton sivuilta: Optisen alan neuvotteluratkaisu hyväksytty liittojen hallituksissa.