Kirkkaasti kotimainen vastuullisesti – case Piiloset 

Piilosetilla satsataan parempaan tulevaisuuteen vastuullisuuden keinoin. Kotimainen perheyritys tiedostaa vastuullisuuden laajasti: niin sosiaalinen, yhteiskunnallinen kuin ympäristövastuu ohjaa toimintaa. 

Piiloset on vuonna 1978 perustettu kotimainen perheyritys, joka työllistää noin 60 henkilöä toimipaikkakunnallaan Liedossa. Yrityksen tuotekehitys ja valmistus tapahtuu omissa tehtaissa Suomessa. Piiloset haluaa tarjota näönhuoltoa tarvitseville ihmisille turvallisia ja silmäystävällisiä piilolinssien hoitotuotteita, silmien hyvinvointituotteita sekä eri tarpeisiin sopivia silmälasilinssejä. Tuotevalikoimaan kuuluu linssejä, piilolinssinesteitä ja kuivasilmätuotteita.   

Kotimaan myynnin lisäksi yrityksen tuotteita, Piiloset-brändillä tai omilla merkeillä, viedään yli 40 maahan mm. Euroopassa, Lähi-idässä, Etelä-Amerikassa ja Pohjois-Afrikassa. 

Vastuullisuuden pohjana henkilöstön hyvinvointi 

Yrityksen arvot kietoutuvat kiinteästi vastuullisuuteen: kotimaisuus, korkea laatu, kumppanuus, kasvollisuus ja kehittyminen ovat läsnä jokapäiväisessä työssä. 

Piiloset onkin koko olemassaolonsa ajan pyrkinyt olemaan vastuullinen toimija ja luomaan hyvinvointia niin tuotteidensa kautta kuin yhteiskuntavastuullisesti. Yrityksen kotipaikkakunnalla Liedossa Piiloset tunnetaan luotettavana työllistäjänä, joka tarjoaa esimerkiksi kesätöiden kautta useille väylän työelämään. 

”Sosiaalinen vastuu on tärkeä osa henkilöstöhyvinvointiamme. Haluamme entisestään parantaa työilmapiiriä, lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista sekä houkutella lahjakkaita työntekijöitä. Tavoitteena on, että hyvä tekemisen meininki välittyy loppukuluttajille asti”, kommentoi Piilosetin optiikan kehitys- ja myyntijohtaja, optikko Tomi Korhonen.  

Henkilöstölle pyritään varmistamaan työssä jaksamista tukeva työhyvinvointi ja oman osaamisen kehittäminen sekä työilmapiiri, jossa kaikki henkilöstön jäsenet viihtyvät. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan esimerkiksi kattavalla työterveyshuollolla, työtyytyväisyyskyselyillä, henkilökohtaisilla koulutussuunnitelmilla, tyky-päivillä ja huolehtimalla työergonomiasta. 

Työyhteisön hyvinvoinnista puhuu puolestaan pitkät työurat, joita on nähty useampi yrityksen yli 40 vuotta pitkällä taipaleella. 

Vastuullisuustyö on pitkäjänteistä tekemistä 

Yrityksen tuotantoprosessit ovat mahdollisimman resurssitehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Tuotantoprosesseista jää ainoastaan energiajätettä. Silmälasilinssituotannossa käytettävä vesi kierrätetään suljetussa vesikiertojärjestelmässä, jossa kerätään talteen sen joukkoon siilautunut muovilinssihiontajäämä. Pullojen etiketit ja pakkauskotelot painetaan pääsääntöisesti digitaalisesti, joka on perinteisiä painomenetelmiä ympäristöystävällisempi menetelmä. Kaikki Piilosetin käyttämät pakkausmateriaalit on valmistettu PEFC-sertifioidusta kartongista. 

”Tehtaiden laitekantaa uudistetaan yhä ympäristöystävällisemmiksi vanhenevien laitteiden osalta. Pienempänä nostona voisi pitää vaarallisten jätteiden kierrätystiheyden lisäämistä”, kertoo Korhonen tulevaisuuden suunnitelmista. 

Kesällä 2019 Piiloset otti käyttöön katolle asennettavat aurinkopaneelit, jotka tuottavat noin puolet kaikesta yrityksen tuotantoon tarvittavasta energiasta. Toimitilojen lämmittämiseen on yli 10 vuotta käytetty uusiutuvaa pellettienergiaa. Raskasta polttoöljyä tai fossiilisia energialähteitä ei yrityksessä käytetä lainkaan. Ulkopuolinen sertifioija Veni Energia on varmistanut, että Piilosetilla hyödynnetään vain 100 % uusiutuvaa energiaa.  

Lähes kaikki Piilosetin tuotteet ovat Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tuotteita. Pitkistä perinteistä vastuullisuuden parissa kertoo, että ensimmäinen Avainlippu-tunnustus myönnettiin Piiloset-tuotteelle jo vuonna 1981. 

”Avainlippu – tunnus on Suomessa vahva brändi ja positiivinen viesti kuluttajille. Se kertoo kotimaisen tuoteturvallisuuden lisäksi myös taloudellisesta vastuusta. Piiloset maksaa verot Suomeen ja sitä kautta lisää alueen hyvinvointia. Tämä vaikuttaa myös kuluttajien positiiviseen ostokäyttäytymiseen”, toteaa Korhonen.