Maailman näköpäivä 2023

Maailman näköpäivää vietetään 12. lokakuuta ja tänä vuonna päivän teema keskittyy silmien hoidon tärkeyteen työpaikoilla.

IIAPB (International Agency for the Prevention of Blindness) rohkaisee työnantajia tuomaan silmäterveyttä tukevat teot vakiintuneiksi käytännöiksi. Lisäksi tulee edistää silmäterveyttä tukevia tapoja, jotka hyödyttävät miljoonien työntekijöiden hyvinvointia, turvallisuutta ja tuottavuutta.

Ensisijaisina näönhuollon tarjoajina ja ensimmäisenä kontakteina ihmisille, jotka kohtaavat näköongelmia, optikot ja optikot ovat tärkeä osa terveydenhuoltojärjestelmää.

Ihmisten näkökyvyn ja näön hoitaminen mahdollistaa aktiivisen työssäkäynnin, pysymisen työssä käyvien joukossa sekä tehokkuuden ylläpitämisen. Huolimatta työn luonteesta on mahdollisimman hyvä näkökyky ratkaiseva tekijä. Työnantajilla on vastuu varmistaa, että he voivat suojella työntekijöidensä silmiä heidän työskennellessään.

ECOO kehottaa työnantajia varmistamaan, että silmäterveyden tukeminen on osa heidän yrityksensä terveys- ja turvallisuuskäytänteitä.

Terveys- ja turvallisuuskäytänteiden tulisi sisältää muun muassa:

Säännöllisten taukojen varmistaminen. Silmät tarvitsevat säännöllisiä taukoja näytöistä tai muusta keskittymistä vaativasta työstä. Liian pitkä aika laitteiden edessä aiheuttaa silmien rasitusta ja voi aiheuttaa myös kuivasilmäisyyttä. Työnantajien tulisi kannustaa työntekijöitä pitämään säännöllisiä taukoja poissa näyttöjen äärestä.

Oikean työturvallisuusvälineen käyttäminen. Työturvallisuusvälineet eivät rajoitu pelkästään vaatteisiin tai päähineisiin, vaan ne sisältävät myös asianmukaisen silmäsuojan työntekijöille.  Työnantajien tulisi varmistaa, että silmäsuojat ovat saatavilla ja niitä käytetään asianmukaisesti. On huomattava, että pelkät silmälasit ja piilolasit eivät yksinään ole asianmukaisia silmäturvavälineitä työpaikalla.

Silmäterveyden tukeminen. Työnantajan edun mukaista on, että heidän työntekijöillään on mahdollisimman hyvä näkö. Lakimääräisten silmätutkimusvaatimusten lisäksi työnantajien tulisi sisällyttää henkilöstöetuihin täydet silmätutkimukset ja apu lasien tai piilolinssien hankintaan. Tämä tekee heistä myös kilpailukykyisempiä työnantajia.

Jokaisen vastuulla on olla tietoisia silmistään ja niiden suojaamisen tärkeydestä. Kuitenkin työnantajilla on ratkaiseva rooli oikeiden olosuhteiden luomisessa tämän mahdollistamiseksi ja tarpeettomien silmävammojen tai -ongelmien ehkäisemisessä. Työpaikan silmäturvallisuusstrategian luominen, tietoisuuden lisääminen ja sen toteuttaminen on oltava kaikkien työnantajien ensisijainen tehtävä.

ECOO

ECOO edustaa optometristien ja optikoiden etuja ympäri Eurooppaa. ECOOn jäsenet ovat kansallisia ammattiliittoja, jotka yhdessä edustavat yli 150 000 optikkoa ja optometristia. ECOOn tavoitteena on edistää silmäterveyttä yli rajojen ja harmonisoida optometristisen ja optisen toiminnan kliinisiä ja koulutuksellisia standardeja koko Euroopassa.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran ECOOn sivuilla.