”On varmaa, ettei kalliimpaa tapaa ole” – NÄE ry ehdottaa ministeri Juusolle silmäterveyspalvelujen kustannustehokkuuden korjaamista 

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry on jättänyt sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle ehdotuksen työryhmän perustamisesta. Työryhmä selvittäisi miten yksityiset optikkoliikkeet voivat tukea hyvinvointialueita palvelujen tuottamisessa hoitotakuun toteuttamiseksi. ”Optikkoliikkeet voivat silmäterveydenhuollon osalta helpottaa hyvinvointialueiden työ- ja kustannustaakkaa huomattavasti”, perustelee NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast. 

Tällä hetkellä hyvinvointialueilla on merkittäviä viiveitä silmätautien hoitoon pääsyssä ja hoitotakuun piiriin kuuluvien silmäsairauksien seurannoissa. Tämä ongelma on jatkunut pitkään. Lisäksi ikääntyvän väestön vuoksi julkisissa perustason palveluissa joudutaan yhä useammin tilanteisiin, joissa välineet ja osaaminen eivät riitä oireiden tai hoidon tarpeen asianmukaiseen arviointiin. Tämä johtaa usein potilaiden lähettämiseen hyvinvointialueiden silmätautien poliklinikoille. 

”On varmaa, ettei juuri kalliimpaa tapaa yhteiskunnalle ja veronmaksajille hoidon tarpeen arvioinnin toteuttamiseen ole olemassa, kuin lähettää potilas sitä varten hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon palveluihin”, sanoo NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast. 

NÄE ry:n mielestä valtakunnallisen verkoston omaavat yksityiset optikkoliikkeet, joilla on optometristi- ja silmälääkärivastaanottoja sekä silmätutkimuslaboratorioita, tulisi integroida osaksi hyvinvointialueiden palvelutuotantoa. Näin toimimalla on mahdollista toteuttaa ikääntyvän väestön silmäsairauksien oireenmukainen hoito sekä oikea-aikainen sairauksien diagnostiikka ja hoito hoitotakuun määrittelemissä rajoissa, olemassa olevin resurssein ja nykyistä edullisemmin. 

”Optikkoliikkeiden kustannustehokkuus on palvelutuotannon osalta erinomainen, koska optikkoliikkeet ovat vuosikymmeniä tuottaneet palveluita markkinaehtoisesti. Samaa tutkimusvälineistöä käytetään niin optiseen kauppaan kuin terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen”, Tast kertoo. 

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle tänään jätetty ehdotus avaa portin ratkaisuille, joita niukat resurssit edellyttävät satojen tuhansien silmäsairaiden paremman palvelun varmistamiseksi. 

”Kiristyvän hyvinvointialuetalouden todellisuudessa tarvitaan uusia ratkaisuja palveluiden tuottamiseksi. Optikkoliikkeet voivat silmäterveydenhuollon osalta helpottaa hyvinvointialueiden työ- ja kustannustaakkaa huomattavasti”, Tast päättää. 

Ehdotettu työryhmä voitaisiin NÄE ry:n mielestä perustaa vuoden 2024 alussa. 

Lisätietoja: 

Panu Tast toimitusjohtaja, Näkeminen ja Silmäterveys NÄE ry +358 40 542 2227, panu.tast@naery.fi