Suomi eristyy Pohjoismaista vanhakantaisen optikkosääntelyn vuoksi – Ruotsi avaa uusia mahdollisuuksia näönhuoltoon

Ruotsissa astuu voimaan vuoden vaihteessa uusi optikoita koskeva lainsäädäntö. Silloin vanha, yksityiskohtaisten rajoitteiden aikakausi päättyy ja fokus siirtyy vaaditun osaamisen määrittämiseen. Tämän jälkeen Suomi on jäämässä yksin kiinni 1960-luvulta periytyvän optikkotoiminnan sääntelynsä kanssa, tasan ainoana Pohjoismaana. 

On hassua, miten meillä onnistutaan näönhuollon monissa asioissa pitäytymään kiinni vanhassa, aivan muuhun kuin näyttöön perustuvasta tutkimuksesta kumpuavaan sääntelyyn.  

Optikkotoiminnan rajoitteet ovat alun perin toimineet rajalinjana käsityötä tehneen optikon ja terveydenhuoltoon sisältyneen silmätautien erikoislääkärin ammattien välillä. Optikkokoulutus on kuitenkin jo vuonna 1978 siirtynyt virallisesti terveydenhuollon ammattien piiriin, kun koulutusvastuu siirtyi terveydenhuolto-oppilaitoksille. 

Vanhassa ollaan kiinni myös kaihin leikkauskriteerien suhteen. Ainoana Länsi-Euroopan maana meillä on edelleen voimassa lähes puhtaasti näöntarkkuusperusteiset julkisen sektorin kaihileikkauskriteerit. Juuret juontavat 20 vuoden taakse – alun perin ne ovat olleet Lipposen II hallituksen kaihijonojen hallintaa. Nyt helposti ainakin sivulauseessa halutaan antaa ymmärrettävän, että ne olisivat tutkimusnäyttöön perustuva fakta. 

Kaiken kaikkiaan meidän tulisi Suomessa näönhuollon osalta katsoa vähän pidemmälle; jos ei muualle, niin ainakin Ruotsiin. Siellä suomalaisten kanssa saman tasoisesti koulutetuilta optometristeilta, jotka harjoittavat optikon ammattia, poistuu nyt yksityiskohtainen toiminnan sääntely. Jo nyt ruotsalaisen asiakkaan voi myös suomalainen laillistettu optikko omien tutkimustensa perusteella lähettää asiakkaan kotimaakunnan julkiseen sairaalaan kaihileikkaukseen. Ruotsalainen optikko puolestaan voi Ruotsista käsin vaikkapa verkon yli määrätä mainiosti suomalaiselle kaihileikatulle silmälasit tai tarkistaa hyvässä hoitotasapainossa olevan glaukoomapotilaan näön, mutta suomalainen kollega ei. Yksi sääntelyn kukkanen tosin ruotsalaiseenkin lainsäädäntöön on vielä jäänyt. Alle 8-vuotiaalle ruotsalainenkaan optikko ei voi määrätä silmälaseja, mutta erikoisesti piilolasit voi! 

Panu Tast 
toimitusjohtaja 
Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry