Sote on ongelmissa ja pelkällä rahalla emme selviä – tarvitsemme pitkäjänteistä muutosta ja rohkeutta

Teksti: Kinja Pakarinen / Kuva: Aino Mättö

THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo piti Suuressa Sote -seminaarissa 31.10.2023 puheenvuoron sotepalveluiden nykytilasta. Hiilamo kommentoi tehtyjä toimia sekä katsoi soten tulevaisuudennäkymiä. NÄE ry toimi yhtenä seminaarin järjestäjänä. 

”Tosiasia on, että 150 vuoden ajan kunnilla oli sotepalveluiden järjestämisvastuu ja soteuudistuksessa vain Helsingin kaupunki onnistui säilyttämään asemansa. Tälle perustalle rakennamme nyt, ja taakse emme voi katsoa.”

Hiilamo esitteli sote-uudistuksen matkan varrella olleita vaihteita. Sote-uudistus kesti liian pitkään ja esimerkiksi henkilöstöpulaan ei alettu varautua ajoissa. ICT:n kehittäminen viivästyi. Uudistuksen ulkopuolelle jäi merkittäviä osia sotejärjestelmästä, kuten työterveydenhuolto. 

”Eri hallitukset ajavat eri asioita riippuen hallituksensa kokoonpanosta ja se luo omat haasteensa.”

”Soten maakuntarakenne ei suinkaan ole huonoin. Hyvinvointialueet voivat katsoa kokonaisuutta ja eri sotealueet painottuvat eri lailla. Erikoissairaanhoito vie isoimmat resurssit. Haasteena on, kuten esimerkiksi STM:n Veli-Mikko Niemi on tuonut työssään esiin, muun muassa julkisen talouden kestämättömyyshaasteen ja väestön eriarvoisuuteen.”

Soten ongelmana on kustannusten kasvu 

Ikääntyneiden ja vammaisten pitkäaikaishoidon sekä kotihoidon menot ovat kasvaneet dramaattisesti viimeisen 20 vuoden aikana.  

Hiilamon mukaan näissä menoissa tulee olemaan isoa kasvua. ”Ikävä tosiasia on, että rahoitustasomme on riittämätön.”

Esimerkkeinä Hiilamo nostaa esiin koronapandemian hoitokustannukset ja palveluvelan.  

”Suhteessa verrokkimaihimme menot ovat suhteellisin pienet ja tässä meillä on käsissämme pysyvä ristiriita.”

”Olemme jo aika tuottavia ja tehokkaita kansainvälisessä vertailussa ja tulee tehdä jotakin todella fiksua sekä harkittua, jotta saamme tämän toimimaan.”

Hiilamo esittää konkreettisia toimia ratkaisuksi 

Hoitoon tarvitaan jatkuvuus eri ammatti- ja asiakasryhmissä. Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa jatkaa heikentymistään. Tilanne tulee korjata tavalla, jossa asiakkaan hoitosuhde on mahdollisimman pitkälle samalla hoitohenkilökunnan edustajalla.   

”Resurssit ovat niukkoja ja henkilökuntaa ei voi siirtää, vaan asiakas siirtyy muualle. Kuitenkin muissa Pohjoismaissa tilanne on voitu hoitaa toisin. Nykyisiä, kuntia suuremmat itsehallintoalueet tulisi perustaa niin, että alueiden väestöpohja, sote infrastruktuuri sekä taloudellinen kantokyky riittäisi nyt ja tulevaisuudessa.” 

”Ongelma on, että kannustimet ja kapitaatiomalli vallitsevat. Mitä vähemmän järjestää palveluita, niin sitä paremmin pärjää – vaikka tulisi järjestää sopiva määrä palveluita. Asiantuntijat ovat maakuntaverosta yksimielisiä ja alueilla olisi kannustetta olla nostamatta verotasoa.”

”Ohjaaminen väestön tarpeiden ja terveyspolitiikan tavoitteiden mukaan on vaikeaa. Tarvitsemme lisää tutkimusta hoitopoluista ja tietoa, ovatko työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut tosiasiallisesti työkykypainotteisia.”

Työterveyshuollon painopiste tulee Hiilamon mukaan siirtää ennaltaehkäisyyn. 

Hiilamo kannatta jonottamatta hoitoon -aloitetta.  

”Kannatan aloitetta, joka loisi kilpailua palveluntarjoajien välillä ja voisi tarjota saman terveydenhuollon ammattilaisen vastaanoton. Tämä antaa ihmisille kokemuksen vastineesta verorahoille ja ylläpitää näin veronmaksuhalukkuutta.”

Tarvitsemme pitkäjänteistä muutosta ja rohkeutta 

”Sotea koskevan debatin nykytila on surullinen. Meillä on leimaamaa ja henkilöön menevää kritiikkiä. Ilmassa on jälkiviisautta ja koko soteuudistus heitetään Sanna Marinin hallituksen harteille. Keskustelussa ei nähdä historiaamme ja leimataan kaikki teot. Tämä on debatti, mikä ei vie meitä eteenpäin.”

Vaikeisiin haasteisiin on harvoin helppoja ja toimivia ratkaisuja. 

”Tarvitaan pitkäjänteistä muutosta ja haasteena on kansalaisten liian kovat odotukset. Poliitikoilla ei ole rohkeutta kiristää verotusta tarpeeksi näitä toiveita kohtaaviksi.” 

Pitkäjänteisyyden rinnalle tarvitaan vahvempaa yhteistyötä. 

”Tarvitaan vahvempi puolueiden välinen luottamus. Etteivät eri hallitukset aiheuta poukkoilua vastakkaisilla toimilla.”

Hiilamo peräänkuuluttaa pohtimaan soteuudistuksen kakkoskautta. 

”Lähdetään liikkeelle parlamentaarisesti ja keskitytään tavoitehaluisen sosiaali- ja terveyspolitiikan uudistamiseen. Näin selviämme hankalasta tilanteesta ja turvaamme riittävät palvelut kaikille suomalaisille”, Hiilamo kiteyttää. 

Heikki Hiilamon puheenvuoro kuultiin Suuressa sote -seminaarissa Pörssitalolla 31.10.2023. Seminaari toteutettiin yhteistyössä NÄE ry:n, LPY ry:n, KPMG:n ja Fujitsun kanssa.