Espoon Sellon Specsaversille uusi yrittäjä – 40 vuotta optisella alalla toiminut Timo Juurinen on nähnyt optikon työn muutoksen

Specsavers Finland Oy

Espoon Sellon Specsavers on siirtynyt uuden yrittäjän omistukseen. Helmikuun alussa yrittäjänä aloittanut Timo Juurinen on uransa aikana seurannut läheltä optisen alan kehittymistä: silmäterveys ja siihen liittyvät palvelut ovat yhä tärkeämpi osa optikon työtä. Laajemmalla tasolla silmäterveys jää Juurisen mukaan kuitenkin vielä muun terveyden varjoon.

Specsavers Sellon tuore yrittäjä Timo Juurinen on aloittanut tehtävässään 1. helmikuuta. 60-vuotias Juurinen on optisen toimialan konkari, ja hänet on muun muassa valittu Vuoden optikoksi vuonna 2018.

”Olen kokenut, että iästä voi olla hyötyä tässä työssä, sillä monet asiakkaat ovat oman ikäisiä tai vanhempia. On hienoa päästä inspiroitumaan nuoremmista kollegoista ja toisaalta kannustamaan heitä tuomaan rohkeasti esiin omaa ammattitaitoaan, jota heillä jo on”, sanoo Timo Juurinen.

Optikon toimenkuva ja palvelut ovat kehittyneet – etuja koko yhteiskunnalle

Timo Juurinen on työskennellyt tavalla tai toisella optisen toimialan parissa vuodesta 1984. Aluksi piilolinssien tuotannon parissa Pohjois-Lontoossa työskennellyt Juurinen valmistui optikko-opistosta vuonna 1993 ja perusti 90-luvun lopulla oman tukkualan yrityksen, Optiikka Juurinen Oy:n.

Juurisen uran aikana niin tuotevalikoima ja linssit kuin palvelutkin ovat kehittyneet. Nykyisin esimerkiksi likinäköisyyttä ja kuivasilmäisyyttä voidaan hoitaa uudenlaisilla tuotteilla, kuten pidemmälle kehitetyillä linsseillä. Merkittävän muutoksen Juurinen on nähnyt optikon toimenkuvassa.

”Optikon rooli on aiemmin ollut se, että tehdään näöntarkastus, valitaan ja hiotaan linssit. Viimeisen 10 vuoden aikana muutos on ollut iso: optikosta on tullut optometristi ja silmäterveys on optikon työssä vahvemmin läsnä”, sanoo Juurinen.

Juurinen on itsekin vahvistanut omaa kliinistä osaamistaan. Kliinisen optometrian maisteriohjelmasta vuonna 2022 valmistunut Juurinen teki loppututkintonsa kuivasilmäisyydestä.

”Optikon roolin kehittyminen on etu koko yhteiskunnalle. Kun ammattikunta oppii enemmän, tunnistetaan sairauksia ja niiden merkkejä varhaisemmassa vaiheessa ja voidaan ohjata asiakas oikea-aikaisesti hoitoon silmälääkärille”, jatkaa Juurinen.

Silmäterveys jää yhä muun terveyden varjoon

Optikon roolin kehittymisen myötä asiakkaiden on entistä helpompi saada silmäterveyden palveluita. Optikot toimivat isolta osin yhteistyössä silmälääkäreiden kanssa asiakkaan hoitopolun varmistamisessa. Siitä huolimatta silmäterveys jää Juurisen mukaan edelleen sivurooliin.

”Silmäterveyden osalta seurannassa ei ole selvää järjestelmää, eikä sitä nähdä osana kokonaisuutta. Neuvolan ja koulun jälkeen seuraavan kerran näkökykyä arvioidaan usein vasta ajokorttitarkastusten yhteydessä. Näiden välillä seuranta on perusterveillä henkilöillä pitkälti omalla vastuulla. Olisi tärkeää, että erityisesti riskiryhmiin kuuluvat kävisivät säännöllisesti optikolla. Näin saataisiin selkeä kuva yhteiskunnan näkemisen tilasta ja silmäterveyden tasosta. Kun muutokset havaitaan varhain, päästään asiakasta hoitamaan ajoissa. Pitkässä juoksussa näin myös yhteiskunnalta säästyy rahaa”, Juurinen huomauttaa.

Juurinen kannustaa kaikkia pitämään huolta silmäterveydestään, sillä kynnyksen optikolla käymiseen ei pitäisi olla korkea.

”Esimerkiksi Specsaversilla optikon perustarkastus on maksuton, ja siihen kuuluu silmänpaineen mittaus. Kannustan pitämään huolta silmäterveydestä, sillä se on helppoa. Suosituksemme on, että optikon näöntutkimuksessa käytäisiin kahden vuoden välein.”

Tervetuloa vierailemaan Espoon Sellon Specsaversille!

Lisätietoja:

Timo Juurinen
Master of Clinical Optometry (MOptom), Yrittäjä Specsavers Espoo Sello
timo.juurinen@st.fi.specsavers.com
Puh. 040-5542 555