Hallituksen kehysriihen päätöksestä konkreettista apua silmäterveyden hoitojonoissa kärvisteleville 

Hallituksen kehysriihipäätös tuo apua silmäterveyden hoitojonoihin. NÄE ry kiittää hallitusta sen päätöksestä poistaa 1960-luvulta periytynyt ammattihenkilöasetuksen 16 pykälä, jonka myötä voidaan vapauttaa resursseja ja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. 

Hallituksen tiistaina 16.4.2024 tekemä kehysriihen päätös ammattihenkilöasetuksen 16 pykälän poistamisesta tuo konkreettista apua silmäterveyden hoitojonoihin.  

”Me Näe ry:ssä kiitämme hallitusta hyvästä kehysriihipäätöksestä. Hoitoon pääsy silmäterveydenhuollossa helpottuu vihdoin. Nyt tehty päätös yhdessä alkuvuonna voimaan tulleen erikoislääkärin palkkioiden Kela-korvauksen nostopäätöksen kanssa tuovat vihdoin konkreettista apua silmäterveyden hoitojonoissa kärvisteleville”, sanoo Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

Optometristien osaamisesta apua hoitojonojen purkamiseen  

Silmäterveyden hoitojonoissa odottaa lähes 29 000 ihmistä. Heistä yli 1800 niin sanotusti laittomissa, 6 kuukautta ylittävissä jonoissa. Kaihijonoissa hoitoa odottaa lähemmäs 13 000 potilasta. 

1960-luvulta periytynyt ammattihenkilöasetuksen pykälä 16 on pakottanut silmätautien erikoislääkäreiden asiakkaiksi esimerkiksi kaikki, joiden silmiä on joskus aiemmin leikattu, vaikka vain taittovirheleikkauksessa. Silmälääkäreillä on käynyt tämän takia vuodessa jopa 150 000 tervesilmäistä ihmistä vain lasejaan uusimassa. 

”Kehysriihen päätöksellä erillisvalmisteluun lähtevän asetusmuutoksen myötä optometristit, eli rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavat laillistetut optikot, voivat jatkossa osallistua paremmin silmäleikkauksissa käyneiden silmälasien määrityksiin, silmätutkimuksiin ja silmäsairaudesta kärsivien hoitoon. Samalla erikoislääkärien aikaa vapautuu hoitamaan niitä potilaita, jotka todella tarvitsevat erikoislääkäritasoista osaamista. Yksinkertaistettuna silmäsairaiden palvelu paranee ja hoitojonot lyhenevät”, toteaa Tast.  

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n ja Suomen Optometrian ammattilaiset ry – Soan alkuvuodesta 2024 tekemän selvityksen mukaan asiantuntijat ovat olleet yhtä mieltä siitä, että nykyinen silmäterveydenhoito on tehotonta ja kaipaa uudistuksia. Nyt valmisteluun lähtevän ammattihenkilöasetuksen muutoksen myötä myös hyvinvointialueet voivat omassa palvelutuotannossaan hyödyntää optikkoliikkeiden moniammatillista osaamista entistä laajemmin, esimerkiksi vuoden 2017 koululaisten näöntutkimuksia koskeneen laintulkinnan muutoksen ja sitä seuranneiden käytäntöjen viitoittamalla tavalla. Yksityisen, valmiiksi varustetun sektorin käyttö paitsi vapauttaa resursseja julkisella sektorilla vaativien silmäsairauksien hoitoon myös auttaa saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä sote-alan vakavassa rahoituskriisissä. 

Lisätiedot: 

Panu Tast 
toimitusjohtaja 
Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry 
panu.tast@naery.fi 
040 542 2227