Sote-palvelujen saatavuus kuntoon   

Sote-uudistus tehtiin siksi, että palveluja saataisiin nopeammin ja kustannusvaikuttavasti. Molemmat tavoitteet näyttävät olevan vielä kaukana.

Jonoissa ei kukaan parane. Orpon hallituksen ohjelmassa on listattu lukuisia keinoja palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Suuri osa mainituista keinoista on jo nyt hyvinvointialueilla käytettävissä, joten ne on otettava käyttöön.

Terveydenhuoltolain mahdollistama valinnanvapaus on voimassa. Lain mukaan ihmisellä on mahdollisuus valita hoitopaikkansa. Kiireettömän hoidon valinnanvapaus koskee terveysaseman valintaa ja erikoissairaanhoitoa.

Perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa voidaan ostaa myös yksityisen tuottamana.

Lisäksi hallitus on päättänyt edelleen kehittää palvelusetelikäytäntöjä ja maksusitoumuksia, ja niillä myös vahvistetaan asiakkaan hoitotakuun toteutumista. Hallitusohjelmassa on linjattu, että jos ihminen ei saa tarvitsemaansa julkista palvelua hoitotakuuajan sisällä, on hänellä oikeus saada palveluseteli tai maksusitoumus toisen palvelutuottajan tarjoamaan palveluun. Tätä lainsäädäntöä tulee nyt valmistella ripeästi.

Kela-korvauksia on jo kehitetty hoitojonojen purkamiseksi ja Kela-korvauskäytäntöjä uudistetaan edelleen.

Palveluiden saatavuutta tulee parantaa myös edistämällä etäpalveluita ja digitaalisia palveluita. Niitä käytetäänkin jo monella hyvinvointialueella.

Jotta kansalaisten lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan oikeasti turvata ilman turhia viiveitä, tarvitaan julkisen-, yksityisen- ja kolmannen sektorin (järjestöjen) yhteistyön parempaa hyödyntämistä.

Yksityisen sektorin hyödyntämistä palvelujen saatavuutta helpottamaan tulee tukea myös lainsäädäntöä muuttamalla. Esimerkkinä tästä voidaan mainita asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, joka rajoittaa laillistettujen optikoiden mahdollisuutta määrätä silmälasit silmäleikatuille, esimerkiksi kaihileikatuille asiakkaille.

Asetusta muuttamalla, potilasturvallisuus huomioiden, hyödynnettäisiin myös korkeasti koulutettujen optikoiden osaamista ja vähennettäisiin sekä asiakkaan että yhteiskunnan kustannuksia.

Onneksi tämä asetuksen kohta päätetiin hallituksen kehysriihessä lähettää sosiaali- ja terveysministeriöön arvioitavaksi ja muutettavaksi.


Paula Risikko
Terveystieteiden tohtori
Eduskunnan varapuhemies, kansanedustaja