Optikon tunnettava lääkeaineiden vaikutukset

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat Leeni Mäkelä ja Sanna Sillanpää tarkastelivat opinnäytetyössään diagnostisten lääkeaineiden käyttöä optikon työssä. Vertailututkimuksen kohteena olivat tropikamidi ja syklopentolaatti.

Optikoiden on ollut vuodesta 2011 lähtien mahdollista hankkia vastaanottotoimintaansa diagnostisten lääkeaineiden käyttöoikeus. Mäkelä ja Sillanpää analysoivat diagnostisten lääkeaineiden käyttökokeilussa saatuja tuloksia. Analysoitavat tulokset oli kerätty oululaisessa optikkoliike Opti-Silmässä vuoden 2014 aikana. Molempia lääkeaineita testattiin yhdessä pintapuudutteen kanssa.

– Aihetta tarjottiin meille lääkeaineiden kokeellisen tutkimuksen toteuttajien taholta ja kiinnostuimme, koska olimme itse myös olleet mukana testauksissa sekä koehenkilöinä että avustajina. Opti-Silmän optikko Mikko Järvinen oli tärkein yhteistyökumppanimme, opinnäytetyön tekijät kertovat.

Tropikamidi toimivin

Lääkeaineita käyttäessä on hyvä huomioida se, että aina käytetään mahdollisimman pientä halutun vaikutuksen antavaa pitoisuutta.

Tropikamidin ja puudutteen yhdistelmä oli kokeilun perusteella paras tapa mustuaisen laajentamiseen optikon käytössä.

– Se ei aiheuta yhtä pitkäkestoisia häiriöitä näkemisessä kuin syklopentolaatti. Mustuaisen laajenemisaste ja laajenemisen nopeus oli yhteneväinen kummallakin testatulla valmisteella. Useasti siis mustuaista laajentaessa tropikamidikin on riittävä, vaikka yhdeksän nuoren koehenkilön tutkimusjoukkomme on liian pieni antamaan yleistettävää tietoa.

Tutkimusta voi hyödyntää suunniteltaessa laajempaa vertailevaa diagnostisten lääkeaineiden käyttötutkimusta.

– Näin saataisiin yleistettävämpää käytännönläheistä tietoa lääkeaineiden hyödyntämisestä optikon työssä.

Jatkuva koulutus tärkeää

Lääkeaineita käyttävän optikon olisi syytä kerrata tai päivittää ensiapuvalmiutensa. Diagnostisia lääkeaineita käyttäessä on aina tärkeä kartoittaa asiakkaan terveydentila, mahdolliset lääkitykset sekä arvioida kammiokulman sulkeutumisriski. Myös tippalääkkeiden käytön yhteydessä saattaa ilmetä odottamattomia reaktioita asiakkaiden yleisessä terveydentilassakin.

– Haluamme kannustaa optikoita lisäkoulutukseen. Tärkeää on innostus syventää omia taitoja ja oppia jatkuvasti uutta, sekä pitää yllä aikaisempaa ammattitaitoa.

Opinnäytetyön tekijöiden mielestä erityisen kiinnostavaa oli oppia tuntemaan syvemmin kuinka lääkeaineet vaikuttavat silmiin hermoston kautta.

– Oli myös hyvin kiintoisaa vertailla koetuloksia aikaisempaan teoriatietoon. Työn tekeminen lisäsi ymmärrystämme siitä, miksi lääkeaineet voivat aiheuttaa sivuvaikutuksia. Nämä asiat on jokaisen lääkeaineita käyttävän optikon tärkeä ymmärtää, Mäkelä ja Sillanpää korostavat.

Tekijäkaksikko viilasi opinnäytetyötään loppuun saakka toinen toistaan kannustaen.

Opinnäytetyö palkittiin tekijöiden omaksi yllätykseksi, kun Optisen Toimialan Panu Tast ojensi heille valmistumispäivänä Bror Biese -stipendin.

Mäkelä ja Sillanpää kirjoittivat myös artikkelin tutkimusten osatulosten pohjalta joulukuussa 2015 julkaistuun Silmähoitaja-lehteen.

 

Lue koko opinnäytetyö: www.theseus.fi