Optikoille ja silmäklinikoille yhteinen edunvalvonta

Silmäterveyden ja näkemisen käsittely yhtenä kokonaisuutena mahdollistaa merkittävät yhteiskunnalliset säästöt

Optikkoliikkeet ja yksityiset silmäklinikat sekä niitä palvelevat maahantuojat ja tukkukaupat ovat yhdistäneet voimansa muodostaakseen uuden toimialaliiton. Näkemisen ja silmäterveyden toimiala (NÄE ry) edustaa koko näkemisen ja silmäterveyden alaa Suomessa. Uuden yhteistyön tavoitteena on parantaa suomalaisten silmien terveyteen sekä näkemiseen liittyvän palvelun ja hoidon laatua sekä saatavuutta.

NÄE ry edustaa alaa kattavasti, sillä sen jäsenyritykset muodostavat yli 80 % toimialan liikevaihdosta. Järjestön jäseninä on optikkoliikkeitä, yksityisiä silmäklinikoita, alan tukkukauppoja ja maahantuojia sekä oppilaitoksia ja yhdistyksiä. Näönhuoltoalaa aikaisemmin edustaneen Suomen Optinen Toimiala ry:n toiminta jatkuu NÄE ry:n osana. Uuden järjestön toimitusjohtajana jatkaa SOT ry:tä vuodesta 2011 luotsannut Panu Tast.

Uuden yhteisen edunvalvonnan tavoitteena on silmäterveyden ja näkemisen käsittely yhteiskunnassamme kokonaisuutena suun terveydenhuollon lailla. ”Nykytilanteessa näkeminen ja silmäterveys ovat hajallaan terveydenhuollon järjestelmässä”, kuvailee Panu Tast. ”Nyt on oikea aika muuttaa palveluintegraatio asiakaskeskeisemmäksi. Silmäterveyden tehokkaan hoitoketjun arvioidaan tuovan jopa miljoonien eurojen säästöt yhteiskunnalle.”

Hyvinvointi- ja terveyseroja voidaan kaventaa ja kustannuksia pienentää selkeyttämällä hoitoketjuja. Ennaltaehkäisevä työ, mahdollisten silmäsairauksien varhainen tunnistaminen ja hoitoonohjaus luovat merkittäviä säästöjä. Silmien terveyteen ja hyvään näkemiseen liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia paitsi sote-uudistuksen vuoksi myös Suomen väestörakenteesta johtuen. Vanheneva väestönosa ja toisaalta koko ikänsä erilaisten näyttöjen ja mobiililaitteiden ääressä viettäneet nuoremmat sukupolvet ovat merkittäviä näönhuollon tuotteiden ja silmäterveydenhuollon käyttäjiä.

Hoitoprosesseja voidaan tehostaa parantamalla sääntelyä. ”Tällä hetkellä mm. lisääntyvät kaihileikkaukset ja optikon työlle asetetut turhat rajoitteet kuormittavat erikoissairaanhoitoa tarpeettomasti. Optikon oikeus määrätä silmätippoja kuivan silmän hoitoon voisi tuoda miljoonien vuosittaiset säästöt erikoislääkärikäyntien kustannuksista, ja rutiininomaisten kaihileikkausten ohjaaminen yksityisille klinikoille vapauttaisi yliopistosairaaloiden kapasiteettia vaativampaan kirurgiaan”, Panu Tast kertoo esimerkkejä.

Uudessa palvelutuotannossa voidaan myös hyödyntää paremmin erikoiskaupan alalla toimivien laillistettujen terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen. Koko maan kattava optikkoliikeverkosto ja niissä toimivat optikko- ja silmälääkärivastaanotot sekä silmälaboratoriot tuovat peruspalvelut kaikkien saataville. Niiden toimintaedellytysten ylläpito ja kilpailukyvyn vahvistaminen takaavat palveluiden saannin myös tulevaisuudessa. ”Suomessa on loistavat edellytykset tarjota kansalaisille laadukasta näönhuollon palvelua sekä silmäterveydenhoitoa yhdenvertaisesti ja taloudellisesti, kun laaja valinnanvapaus toteutetaan”, sanoo Tast.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Panu Tast, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala
(NÄE ry), p. 040 5422227, panu.tast@www.naery.fi

Katso liitetiedosto tästä

Seuraa meitä:
Facebook (NÄE ry)
Twitter (NÄE ry)

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala (NÄE ry) syntyi keväällä 2016, kun optikkoliikkeet ja yksityiset silmäklinikat sekä niitä palvelevat maahantuojat ja tukkukaupat yhdistivät voimansa. NÄE ry vastaa toimialan elinkeino-, terveys- ja koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta, hoitaa alan viestintää sekä tuottaa tutkimustietoa ja koulutusta. Jäsenyritykset muodostavat yli 80 % toimialan liikevaihdosta. Yritysten lisäksi järjestöön kuuluu näkemisen ja silmäterveyden ammattilaisia kouluttavia oppilaitoksia ja heitä edustavia yhdistyksiä. NÄE ry on Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien toimialajärjestö.