Selvityspyyntö ETENEn lausunnosta

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala ry on tehnyt selvityspyynnön Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn 16.9.2016 antamasta lausunnosta. Lausunto koskee meneillään olevaa pilottikokeilua ”Optisen toimialan toiminnan ja vaikuttavuuden kehittäminen” eli niin sanottua optisen alan TEKES-hanketta. Lausunnossaan ETENE esitti kannanottonsa hankkeen ongelmallisuuksista terveydenhuollon etiikan kannalta. Lausuntomenettelyn asianmukaisuutta koskevassa selvityspyynnössään NÄE ry pyytää kiinnittämään huomiota siihen, ettei sitä tai muitakaan lausunnon kohteena olevia hankkeeseen liittyviä osallisia ole hallintolain edellyttämällä tavalla kuultu tai informoitu lausuntomenettelyn aikana. NÄE ry:n näkemyksen mukaan lausunnossa esitetyt kannanotot ovat siksi perustuneet puutteelliseen tietoon. NÄE ry katsoo, että lausunto olisi todennäköisesti ollut erilainen, jos sitä olisi kuultu asiassa ja sille olisi varattu asianmukainen mahdollisuus toimittaa hankkeen taustoja ja kontekstia selventävää materiaalia ETENEn käyttöön. Selvityspyyntö on jätetty ETENElle 20.9.2016. NÄE ry tiedottaa asiasta lisää, kun keskeneräinen lausuntoprosessi saadaan päätökseen. Lisätietoja TEKES-hankkeesta ja selvityspyynnöstä antaa NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast, panu.tast@www.naery.fi, puh. 029 3000 901