Essilorin koulutuskiertue

Essilor haluaa osallistua optisen alan koulutukseen, osaamisen ylläpitämiseen ja tietotaidon eteenpäin viemiseen. Optikoiden osaamisalue on viimevuosina laajentunut enemmän kliiniseen suuntaan näöntutkimusmenetelmien monipuolistuessa. Kuitenkin optikoiden on tärkeää saada päivitettyä tietoa perusoptiikasta, linssien toimivuudesta ja soveltuvuudesta sekä uusista näköhaasteista. Monesti ongelmatilanteet myymälöissä syntyvät asiakkaan tyytymättömyydestä linssien näköalueisiin. Tällöin linssien tunteminen ja niiden optiikan ymmärtäminen ovat avainasemassa asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi. Tietyt lainalaisuudet ovat yhteneväisiä linssivalmistajasta riippumatta.

Lokakuussa järjestetty koulutuskiertue oli jatkoa viime kevään kierrokselle. Nyt keskityttiin digitalisoituvan yhteiskunnan paineisiin silmien terveyden ja fyysisen ergonomian näkökulmasta. Essilorilta on tullut linssiteknologisia uutuuksia, joista ensimmäinen EyeZen on tarkoitettu korvaamaan perinteiset 1-teholinssit. Nykyinen lähipainotteinen katselu rasittaa silmiä, mutta linssin muuttuva voimakkuus vähentää kuormitusta. Profiileja on kolme, eri ikäryhmille. Silmien terveyden ylläpitäminen on eliniänodotteen noustessa entistä tärkeämpää. Sekä UV-säteily että näkyvän valon lyhimmät aallonpituudet vahingoittavat silmän osia. Perinteisen päivänvalolle altistumisen lisäksi erilaiset päätelaitteet ja led-valaisimet ovat lisänneet siniselle valolle altistumista. Näiden vahingollisten aallonpituuksien suodattamiseen Essilor on kehittänyt ratkaisun, joka säilyttää myös linssien esteettisesti kauniin kirkkauden ja värittömyyden. EyeProtect on saatavilla Essilorin Varilux S ja E -sarjojen linsseihin (taitekertoimet 1.5–1.67) kirkkaana sekä tummuvana. Myös Essilorin aikuisnäköisten lähilinssivalikoimaan on tullut uudistuksia.

Päätetyöskentely on siirtynyt erillisiltä näytöiltä ja kannettavilta entistä enemmän tabletteihin ja älypuhelimiin. Näiden laitteiden katselukulma on jyrkempi ja etäisyys entistä pienempi. Varilux Digitime -valikoimasta löytyy kolme erilaista profiilia. Näihin on lisätty Ultra Near Vision -lisätuki varsinaisen lähialueen alapuolelle. Se tukee akkomodaatiota hyvin lyhyillä katseluetäisyyksillä. Lähilinssit voidaan räätälöidä tarkasti yksilöllisten tarpeiden mukaan, jolloin asiakkaat kokevat tulleensa kuulluiksi. Lisäksi tummuvien linssien kategoriaan on tullut laajennus: XTRActive. Linssi toimii etenkin paljon ulkoilevilla ja mahdollisimman suurta häikäisynestoa kaipaavilla, esim. valoherkillä ihmisillä. Linssit suodattavat tummimmillaan jopa 90 % näkyvästä valosta ja ovat vaaleimmillaan sisätiloissa 20 % sävyisenä. Perinteisten ruskean ja harmaan lisäksi linssivärinä löytyy grafiitinvihreä.