Optikko keksijänä

Mitä tapahtuu, kun optikko kohtaa tyoössään itseään ja asiakkaita vaivaavan ongelman? Pia Heikkilän tapauksessa syntyi uusi tuote, apu- väline, jolla piilolinssit saa asetettua silmiin helpommin. Silmän paremmasta auki pysymisestä on apua paitsi piilolinssin käyttäjille, mutta myös silmän tutkimisessa, toimenpiteissä ja silmälääkkeiden annostelussa.

Keksintö sai alkunsa, kun Heikkilä huomasi työssään, että ihmiset kokevat piilolinssin asettamisen ja poistamisen hankalaksi, kun yhtä aikaa pitäisi käsitellä piilolinssiä ja pitää silmäluomia auki sekä alhaalta että ylhäältä. Sovittelu ja käytön opastaminen vievät usein myös optikoilta paljon aikaa asiakastapaamisessa.

– Monesti optikot kohtaavat asiakkaita, jotka haluaisivat käyttää piilolinssejä, mutta jostain syystä kokevat yhtäaikaisen silmien auki pitämisen ja piilolinssien käsittelyn hankalaksi, kertoo Heikkilä.

Heikkilä aloitti tuotesuunnittelun kaksi vuotta sitten aiemmin suunnittelemansa meikkauskäyttöön tarkoitetun rengasrakenteen pohjalta. Apuvälineen muodoksi alkoi hahmottua rengasmainen asetin, jossa renkaaseen yhdistyy laitteen käyttöä helpottava apuvarsi. Ideansa tuotteistamiseen Heikkilä sai apua tuotekehitykseen ja teolliseen muotoiluun erikoistuneelta Ire Point Oy:ltä.

– Sain yhteistyoökumppanikseni Ire Point Oy:n toimitusjohtaja Ismo Reposen, joka teki ideastani prototyypin, jonka käyttöä testasimme sitten koeryhmällä, muistelee Heikkilä.

Keksinnöstä tuotteeksi

Tie keksinnöstä kaupan hyllyltä löytyvään tuotteeseen on pitkä. Keksintöjen eteenpäin viemiseksi Heikkilä kehottaa hakemaan apua paikalliselta yrityskehitys- organisaatiolta, Turussa kyseinen taho on Potkuri. Erityisesti kaupallistamisen kohdalla kannattaa miettiä tarkasti kenen kanssa sen voi hoitaa.

– Patenttihakemuksen tekemisessä hyvän ja kokeneen tekijän löytäminen on ensiar- voisen tärkeää. Pitää myös muistaa, että keksintöä ei saa julkaista ennen patentti- hakemuksen jättöä, kertoo Heikkilä.

Heikkilä jätti omasta tuotteestaan patenttihakemuksen Patenttirekisterikeskukselle kesällä 2016. Parhaillaan hän odottaa rekisterikeskuksen päätöstä ja neuvottelee samalla eri tahojen kanssa yhteistyoöstä ja tuotteen valmistuksesta. Tavoitteena on saada tuote markkinoille vuoden 2017 aikana.

Heikkilä kannustaa kaikkia ideoimaan ratkaisuja arjen ongelmille. Keksintöjä kannattaa kuitenkin miettiä heti alusta liiketoiminnan kannalta – menestyäkseen tuotteen pitää olla ainutlaatuinen ja sen tulisi ratkaista joku aito ongelma.

 

Keksijäoptikko Pia Heikkilä

  • Valmistunut optikoksi 1992
  • Työskentelee osa-aikaisesti Instru optiikassa
  • Suorittaa Markkinointi-instituutin optisen alan merkonomikoulutusta
  • Start-up yritys Ella (www.ella.fi), joka on julkistanut lasten yksinäisyyttä estävän sovelluksen
  • Muuta: ideointivaihteessa aurinkolasilinssien kierrätysprojekti