Euroopan sisämarkkinat siirtyvät digitaaliseen muotoon

Euroopan unionin komissio on aloittanut kunnianhimoisen projektin, jonka tarkoitus on tuoda Euroopan sisämarkkinat digitaaliseen muotoon. Komissio on nimennyt projektin digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaksi (Digital Single Market Strategy, DSM). Sen tavoitteena on kaataa jäsenvaltioiden väliltä säätelyn muureja ja siirtyä 28 kansallisesta markkinasta yhteen digitaaliseen sisämarkkinaan. Tämä vaikuttaa myös näkemisen ja silmäterveyden alaan ja sen sääntelyyn.

Digitaaliset näkemisen ja silmäterveyden palvelut tulevat

Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisessä on kyse kansallisten esteiden poistamisesta verkossa tapahtuvalta tuotteiden ja palveluiden kaupalta. Sen perustana on ajatus yhteismarkkinoista, joilla jäsenvaltioiden väliset kaupan esteet hävitetään taloudellisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja Euroopan tiiviimmän liiton luomiseksi. Tämä voisi tuoda Euroopalle 415 miljardin taloushyödyn vuodessa ja satojatuhansia uusia työpaikkoja.

DSM:llä on vaikutuksensa myös näkemisen ja silmäterveyden alaan ja sen ammattilaisten toimintaan. Digitaalisuutta ei ole mahdollista pysäyttää, joten ainoa keino on sopeutua. Tämän vuoksi ECOO on päättänyt nimittää DSM-alakomitean Public Affairs & Economic Committee’n alaisuuteen.

Vaikka uuden alakomitean tavoitteet ovat vielä osin epäselviä, ei muutosta voi aliarvioida – se tullaan kohtaamaan onlinekaupan ja digitaalisten terveyspalveluiden muodossa.

Yhtenäinen verkkomarkkina vs. hajanainen ammattikunta

Epäilemättä kasvava osuus myytävistä silmälaseista, piilolinsseistä ja aurinkolaseista tullaan myymään verkossa – tässä ei ole mitään uutta. Kysymys on siitä, miten muutos vaikuttaa katteisiin. Puhtaat online toimijat, kuten zalandot ja nelly.comit toimivat vain neljäsosalla siitä katetasosta, johon olemme mm. optisen alan vähittäiskaupassa tottuneet.

Laskevaa katetasoa suurempi haaste tulevat olemaan automatisoidut digitaaliset refraktio- ja silmäterveyspalvelut. Suurin haaste on se, että eurooppalainen optometria kohtaa yhtenäisen online-markkinan niin, että optometristin ammatti on hyvin epäyhtenäisesti säädelty. Siksi toivotaan, että digitaalisten yhteismarkkinoiden palvelut tuotetaan EU:n korkeimpien, ei matalimpien standardien mukaisesti.

Suomessa sääntely tasavertaista

Vaikka ECOO ei voi muuttaa komission päätöstä Euroopan laajuisesta onlinemarkkinasta, voi se silti vaikuttaa moniin asioihin.

Tällä hetkellä DSM-komitea seuraa ALV:hen, kuluttajansuojaan ja geoblokkaukseen liittyviä ongelmia. Se kerää myös tietoa online-optometriapalveluiden säätelystä eri EU-jäsenmaissa.

Suomessa kivijalka- ja online-terveyspalveluita säädellään tasavertaisesti. Tämä on myös ECOO:n tärkein tavoite, mutta siihen tarvittaisiin poikkeuksellisen tiivistä yhteistyötä. Muuten EU-komission digital single market -projekti voi päätyä tilanteeseen, jossa on helpompaa tarjota näkemisen ja silmäterveyden tuotteita ja palveluita verkossa EU:n laajuisesti kuin perinteisesti kivijalassa Suomessa.