ECOO ajaa etujamme Euroopassa

The European Council of Optometry and Optics (ECOO) on eurooppalainen järjestö, joka edustaa 26 eri maan optometristejä ja optikoita. Sen tavoitteena on edistää silmäterveyttä yli rajojen ja yhdenmukaistaa optometrian ja optiikan kliinisiä ja koulutusvaatimuksia kaikkialla Euroopassa. Järjestön DSM-alakomitean puheenjohtajana toimii NÄE ry:n Panu Tast.

Alan sateenvarjojärjestö yli viiden vuosikymmenen ajan ECOO:n visiona on parantaa näkemistä ja silmäterveyttä kehittämällä korkealaatuisia ja kustannustehokkaita optometrian ja optisen kaupan palveluja Euroopassa. Järjestön toiminta sai alkunsa vuonna 1960, kun eri Euroopan maista kotoisin olevat optometristikollegat perustivat GOMAC-nimisen järjestön. Vuonna 1992 GOMAC ja PEG (the Pan European Group) yhdistyivät ja loivat yhdessä nykyisen ECOO:n.

Viiden vuosikymmenen aikana ECOO:n toiminta on laajentunut ja se on nykyisin sateenvarjojärjestö 26 maalle Euroopassa. Suomi eli NÄE ry on yksi ECOO:n jäsenistä. Järjestö jäsenistöneen tapaa kaksi kertaa vuodessa.

Akkreditointi poistaa alan raja-aitoja Euroopassa

Järjestön yksi tärkeimmistä tavoitteista on harmonisoida eli akkreditoida alan koulutusjärjestelmää Euroopan maissa. Akkreditoidusta koulutusohjelmasta valmistunut optometristi saa ammattioikeudet kaikissa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa. Akkreditointiprosessi on parhaillaan käynnissä Suomessa Metropolian ja Oulun ammattikorkeakouluissa.

ECOO muodostuu valiokunnista ja presidentistä

Strateginen johto ja päätöksenteko ECOO:ssa kuuluvat työvaliokunnalle, jossa toimii kahdeksan henkilöä. Työvaliokuntaa johtaa presidentti, joka tällä hetkellä on Peter Gumpelmayer Itävallasta. Varapresidenttinä toimii Dr. Cindy Tromans Iso-Britanniasta.

Työvaliokunnan alla työskentelee kaksi erillistä valiokuntaa. Ammattikunnan valiokunta hoitaa ammatilliseen kehitykseen liittyviä asioita. Julkisen toiminnan ja talouden valiokunta taas ottaa hoitaakseen talouteen, kauppaan ja lakiin liittyvät asiat. ECOO:lla ja sen valiokunnilla on käynnissä useita alaan liittyviä projekteja. Järjestö on myös erinomainen verkosto ja tiedonjakamisalusta kaikille sen jäsenvaltioille. Lisäksi ECOO tarjoaa ammattilaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan suorittamalla järjestön diplomin.

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia

EU-komission DSM eli Digital Single Market Strategy ajaa Euroopan sisämarkkinoita digitaaliseen muotoon. Komission tavoitteena on kaataa jäsenvaltioiden väliltä sääntelymuureja ja siirtyä 28 kansallisesta markkinasta yhteen digitaaliseen markkinaan.

Tätä tavoitetta tukeakseen, ECOO:lla on oma Digital Single Market -alakomitea, joka vastaa komission DSM:ään liittyvästä edunvalvonnasta. DSM-alakomitean puheenjohtajana toimii NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.