Oamk yhteistyöhön Salus-yliopiston kanssa

Tavoitteena optometristikoulutuksen akkreditointi ja nostaminen eurooppalaiselle tasolle.

Oulun ammattikorkeakoulu on tehnyt pitkäjänteistä työtä optometristin koulutuksen kehittämisestä vahvemmin silmien terveyden tutkimuksen suuntaan. Tavoitteena on optometristikoulutuksen akkreditointi ja nostaminen näin eurooppalaiselle tasolle. Tähän Oamk on saanut tuekseen Salus-yliopiston, jonka kanssa on sovittu kolmivuotinen sopimus koulutusyhteistyöstä.

– Olemme lähteneet tekemään pitkäjänteistä koulutuksen kehitystyötä NÄE ry:n strategian ohjaamana, niin omille opiskelijoille kuin lisä- ja täydennyskoulutuksena myös työelämässä oleville optikoille/optometristeille. Kehitystyötä on tehty yhdessä Robert Anderssonin kanssa, jonka kautta kiinnostuimme tiiviimmästä opetusyhteistyöstä Salus-yliopiston kanssa, kertoo Oamkin koulutus- ja tki-johtaja Annikki Savolainen.

USA:ssa Salus-yliopiston silmäklinikalla silmätautien ja näköfysiologian luennoitsijana sekä kliinisen potilastyön opettajana toimiva Andersson toi joulukuussa ryhmän Salus-yliopistolaisia tutustumaan Oamkin koulutukseen. Vierailun tavoitteena oli keskustella siitä, minkälaista opetusapua ja muuta yhteistyötä Salus voisi tarjota Oulun ammattikorkeakoululle.

Vierailu oli onnistunut ja tahtotila yhteistyöhön löytyi heti. Salusin etukäteen valmistelemaa sopimusluonnosta käsiteltiin ja muokattiin vierailun aikana molempien osapuolten tarpeet ja näkemykset huomioiden.

Syksyisin Salus-yliopiston kliinisiin opintoihin

Yhteistyösopimuksen myötä Oamkin viimeisen vuoden opiskelijaryhmä lähtee jatkossa syksyisin kahdeksi viikoksi opettajansa johdolla USA:n Salus-yliopistoon opiskelemaan kliinistä optometriaa. Noin 15 opintopisteen arvoiseen opintojaksoon kuuluu opintomatkan lisäksi etukäteen tehtäviä opintoja ja Salusin opettajien toteuttama kirjallinen arviointi.

– Opintokokonaisuuteen kuuluu sisältöä, jota meillä ei ole Oamkissa vielä mahdollista tarjota itse, esimerkiksi vastaavia oikeita potilastöitä ja caseja, Savolainen kertoo.

Aluksi Salus-yhteistyö keskittyy opiskelijoiden kouluttamiseen, mutta jatkossa myös opetushenkilöstön osaamista pyritään kehittämään yhteistyössä. Ensimmäinen opiskelijaryhmä lähtee opiskelemaan Salukseen syyskuussa 2018. Koulutusohjelma on jo pitkälti suunniteltu yhteistyössä.

– Vaikka tiedossa on tiivis opetuspaketti ja pitkiä opetuspäiviä, ovat opiskelijat ottaneet koulutusyhteistyön innostuneesti vastaan.

Yhteistyö Salus-yliopiston kanssa on kiinteä osa Oulun ammattikorkeakoulun akkreditointiprosessia, joka on käynnissä parhaillaan. Helmikuun ensimmäinen akkrediointivierailu saa jatkoa syksyllä 2018.

Lue lisää Salus-yliopiston koulutuksesta: www.salus.edu/optometry

Teksti: Annikki Savolainen Kuva: Oamk