KKV: Kuluttaja-asiamies ja optinen ala torjuvat yhdessä markkinoinnin ylilyöntejä

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 13.6. Kuluttaja-asiamies ja optinen ala ovat yhdessä päivittäneet alan markkinointia koskevaa linjausta. Tavoitteena on, että esimerkiksi tarjousten sisällöstä ja rajoituksista kerrottaisiin markkinoinnissa selvästi. Kuluttaja-asiamies seuraa optisen alan markkinointia tehostetusti ja ryhtyy tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin.

Optinen ala on huonekalu- ja urheiluvälinealan lisäksi yksi niistä toimialoista, joiden markkinoinnista tulee kuluttajaviranomaisille jatkuvasti yhteydenottoja. Yksi valituksen kohde on se, että silmälasitarjousten sisällöstä ja rajoituksista ei ole kerrottu tarpeeksi selvästi. Kuluttajien on saatava mainoksista riittävät ja oikeat tiedot mahdollisista tarjouksia koskevista rajoituksista. Tärkeä on esimerkiksi tieto siitä, mitä linssivahvuuksia tai -ominaisuuksia ja minkä merkkisiä kehyksiä tarjous koskee.

Markkinoinnissa on siis esimerkiksi kerrottava, jos tarjous koskee vain yksiteho- tai monitehovakiolinssejä ja jos se koskee vain tiettyjä kehysmerkkejä eikä liikkeen koko valikoimaa. Myös termit ”vakiolinssit” ja ”peruslinssit” on avattava niin, että kuluttaja ymmärtää, mitä niillä tarkoitetaan. Optisella alalla esiintyy myös usein pitkiä tarjous- ja alennuskampanjoita. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan alennusmyynti saa samassa toimipaikassa kestää yhtäjaksoisesti enintään 2 kuukautta ja vuoden aikana korkeintaan 3 kuukautta. Erikoistarjoukset puolestaan voivat kestää enintään yhden kuukauden.

Kuluttaja-asiamies on keskustellut markkinoinnin ongelmista optista alaa edustavan NÄE ry:n sekä Instru Optiikka Oy:n, Specsavers Finland Oy:n, Fenno Optical Oy:n ja Silmäasema Oyj:n kanssa. Tapaamisissa on myös yhdessä päivitetty kuluttaja-asiamiehen linjausta optisen alan markkinoinnista. Linjaus perustuu voimassa oleviin säännöksiin, oikeuskäytäntöön ja valvontaviranomaisten ratkaisuihin ja sen tavoitteena on kertoa yrityksille, miten kuluttaja-asiamies soveltaa lakia valvonnassa. Kuluttaja-asiamies seuraa linjauksen julkaisemisen jälkeen, miten optisen alan markkinointi kehittyy. Jos ongelmia edelleen esiintyy, kuluttaja-asiamies ryhtyy oikeudellisiin valvontatoimenpiteisiin.

Viime kädessä yritys voidaan viedä markkinaoikeuteen lainvastaisesta markkinoinnista. ”Linjausten päivittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa on tehokas tapa vahvistaa kuluttajien asemaa markkinoilla. Olemme tyytyväisiä toimialan rakentavaan panokseen asiassa. Kun pelisäännöt ovat selvät kaikille osapuolille, markkinahäiriöiden syntyminen saadaan tehokkaasti estettyä valvontatoimenpiteillä”, linjaa kuluttaja-asiamies Antti Neimala.

Kuluttaja-asiamiehen linjaus: Optisen alan vähittäiskaupan markkinointi